Версия 12.5

Долуописаните функции вече са налице във версия 12.5 на Google Ads Редактор. Изтеглете най-новата версия на Google Ads Редактор.

Повече текст в разширените текстови реклами

Наскоро направихме промени в разширените текстови реклами, така че да имате повече място да предадете посланието си на клиентите. Вече можете да добавите трето заглавие и второ описание, като всяко описателно поле има ограничение от 90 знака. Научете повече за разширените текстови реклами

Нов описателен ред за динамичните реклами при търсене

Динамичните реклами при търсене разполагат с повече място, за да предадете посланието си на потенциалните клиенти. Вече можете да добавите втори описателен ред, като и двата описателни реда имат ограничение от 90 знака. Научете повече за динамичните реклами при търсене

По-дълги описания за рекламите, генериращи само обаждания

Максималният брой знаци в описателното поле на рекламите, генериращи само обаждания, е увеличен до 90 знака. Научете повече за рекламите, генериращи само обаждания

Ново персонализирано правило: Връзки към сайта без описания

Разширенията за връзки към сайта с описателен текст могат да подобрят честотата Ви на кликване (CTR), а това персонализирано правило ще Ви предупреди, ако опитате да добавите или редактирате елементи в емисия за връзки към сайта, с които няма свързан описателен текст. Научете повече за персонализираните правила

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си