Версия 12.6

Следните функции вече са налице във версия 12.6 на Google Ads Редактор:

Нови демографски признаци за насочване

Достигайте до хората, които е най-вероятно да се повлияят от продуктите или услугите Ви, като показвате рекламите си на клиентите, съответстващи на зададени от Вас нови, разширени демографски критерии. Научете повече за насочването по демографски признак.

Актуализации на персонализираните правила

Google Ads Редактор 12.6 включва две актуализации на персонализираните правила:

 • Персонализираните правила вече важат за всички кампании, включително активираните, поставените на пауза, предстоящите и проектокампаниите. Те обаче няма да се прилагат към премахнати или завършили кампании.
 • Списъкът Ви с аудитории трябва да съдържа поне 1000 активни потребители. Ако те са по-малко от 1000 (по-рано прагът бе 100 активни потребители) и искате да използвате този списък за показване на реклами от кампания или рекламна група в мрежата за търсене, това няма да е възможно, докато не бъдат добавени още активни потребители.

В Google Ads Редактор 12.6 са добавени две нови персонализирани правила:

 • Ако Ваша разширена текстова реклама не съдържа второ описание и трето заглавие, ще Ви бъде напомнено да ги въведете, за да подобрите честотата на кликване (CTR).
 • Шаблонът Ви за проследяване трябва да използва протокола HTTPS. Ако вместо това използва HTTP, ще Ви бъде напомнено да го актуализирате. Използването на HTTP в шаблона за проследяване може да попречи на работата на системите за измерване на кликванията и за пренасочване.

Научете как да използвате персонализирани правила.

Отчитане на обажданията на ниво профил

Вместо да включвате отчитане на обажданията за всяка кампания или реклама, вече можете да го направите на ниво профил, за да не пропуснете някой отчет. Научете повече за отчитането на обажданията.

Препоръчителен бюджет

Ако през миналата седмица не сте реализирали 10% или повече от потенциалния си трафик, в таблицата „Кампании“ ще видите графа с препоръчителен бюджет. Препоръчителният бюджет представлява сумата на дневния бюджет, необходима за получаването на по-голяма част от пропуснатите импресии през последните 7 дни. Научете повече за препоръчителните дневни бюджети.

Нови заглавия за рекламите, генериращи само обаждания

Рекламите, генериращи само обаждания, имат две нови незадължителни полета: „Заглавие 1“ и „Заглавие 2“. По-дългият рекламен текст Ви предлага повече място да представите своето стойностно предложение пред потенциалните клиенти и да покажете за какво служат продуктите или услугите Ви. Научете повече за рекламите, генериращи само обаждания.

Подканващи фрази за реклами TrueView в поток

Полетата „Подканваща фраза“ и „Заглавие“ в рекламите TrueView в поток вече са налице за всички видеокампании. Научете как да създадете кампания TrueView за действие.

Актуализации при оферирането

В допълнение към съществуващите препоръчителни целеви стойности, които се показват при избора на стратегия за офериране за кампаниите Ви в мрежата за търсене, ще виждате и препоръчителна целева цена на действие (CPA), ако такава съществува.

Когато в Google Ads Редактор създавате нова кампания в мрежата за търсене чрез профил с включено проследяване на реализациите и не зададете стратегия за офериране, новата Ви кампания може по подразбиране да използва стратегия за офериране за целева CPA (ако е налице препоръчителна целева CPA). Научете повече за оферирането за целева CPA.

В допълнение към оферирането за целева CPA тази версия на Google Ads Редактор също така поддържа:

Ударни реклами за видеокампании

Рекламните групи с ударни реклами (и самите ударни реклами) вече са налице за стандартните видеокампании. Научете как да създадете видеокампания с ударни реклами.

Ново устройство за насочване: Телевизионни екрани

Вече можете да насочвате рекламите си и към телевизионни екрани в допълнение към компютрите, таблетите и мобилните устройства. Насочването към телевизионни реклами действа в кампании в дисплейната мрежа и във видеокампании, може да се включва в отчитането и може да се прилага на ниво кампания или рекламна група. Научете повече за насочването по устройство на кампанията.

Подобрени филтри

По-рано, когато филтрирахте кампании или рекламни групи в Google Ads Редактор, приложението търсеше точно това, което въвеждахте в полето за търсене. Ако например заявката Ви за търсене бе Нова кампания, Google Ads Редактор търсеше кампании или рекламни групи, съдържащи цялата фраза Нова кампания.

В новата версия на Google Ads Редактор функцията за търсене е подобрена и можете да използвате по-конкретни заявки, когато търсите кампании или рекламни групи.

Точна дума за търсене

Специални знаци

Какво търси Google Ads Редактор

Какво търси Google Ads Редактор

Лятна кампания

Няма

Която и да е от думи във фразата за търсене

Имена на кампании или рекламни групи, които съдържат „лятна“, „кампания“ или и двете

""Лятна кампания""

Двойни кавички ("") в двата края на думата или фразата

Точната дума или фраза между кавичките

Имена на кампании или рекламни групи, които съдържат „лятна кампания“

-лятна

Дефис (-) преди думата

Всичко, което не съдържа думата или фразата след дефиса

Имена на кампании или рекламни групи, които не съдържат „лятна“

лятна\d+БГ

Обратна наклонена черта, буквата d и знак плюс: \d+

Всичко, което започва с първата дума, съдържа цифри след нея, а след тях е думата след знака плюс

Имена на кампании или рекламни групи, които започват с „лятна“, след това съдържат цифри, а след тях е долепено „БГ“ (напр. „лятна2001БГ“)

На базата на примерите по-горе, ако заявката за търсене е ""лятна"" -нова видео кампания\d+БГ, Google Ads Редактор ще търси имена на кампании и рекламни групи, които:

 • съдържат точно думата „лятна“;
 • съдържат „видео“ или „кампания“;
 • не съдържат „нова“;
 • съдържат „кампания“ с цифри веднага след това и с „БГ“ веднага след цифрите.

Съвети

 • При търсенията в Google Ads Редактор регистърът на буквите не е от значение.
 • Тези нови правила важат и при филтрирането на имена на полета в десния панел за редактиране, както и при филтрирането на типове елементи в панела „Управление“.

Интелигентни кампании за Пазаруване

Google Ads Редактор вече поддържа интелигентни кампании за Пазаруване, които съчетават стандартни кампании за Пазаруване и кампании за ремаркетинг в дисплейната мрежа и използват автоматично офериране и разполагане на рекламите, за да популяризират продуктите и бизнеса Ви в различни мрежи. Научете повече за интелигентните кампании за Пазаруване.

Видеоактиви за адаптивни дисплейни реклами

С Google Ads Редактор вече можете да добавите до 5 видеоактива към адаптивните си дисплейни реклами. Научете повече за този тип реклами.

Актуализирани показатели

Показателите в Google Ads Редактор съответстват по-добре на тези в Google Ads, например на свързаните с ефективността на рекламите, видимостта, реализациите, подробностите за телефонните обаждания и съобщенията, историята на промените в профила и обхвата на аудиторията.

Старите рекламни формати за Gmail се оттеглят

Google Ads Редактор повече няма да поддържа два наследени рекламни формата за Gmail: шаблона за една популяризация в Gmail и шаблона за няколко продукта в Gmail. Научете как да създавате и редактирате реклами в Gmail с помощта на шаблони.

Опцията Landing page=Channel се оттегля за реклами TrueView за откриване

За рекламите TrueView за откриване повече няма да е налице опцията като целева страница за рекламата Ви да бъде посочена страницата „Моят канал“. Вместо това целевата страница автоматично ще бъде променена на страницата за гледане, но можете да промените това впоследствие, ако желаете. Научете как да създадете видеокампания TrueView.

Оттеглени графи в отчетите за приписването

За да се опрости отчитането, следните графи се премахват от отчетите за приписването:

 • Подпомогнати от кликване реал.
 • Подпомогнати от импр. реал.
 • Стойност на подпомогнати от кликване реал.
 • Стойност на подпомогнати от импр. реал.
 • Подпомогнати от кликване реал./реал. от последните кликвания
 • Подпомогнати от импр. реал./реал. от последните кликвания
Освен това ще преглеждате отчетите си за приписването на ниво профил на мениджър, а не на ниво отделен профил. Научете повече за профилите на мениджър в Google Ads.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си