De functie NOTEXIST gebruiken

Met de functie NOTEXIST(...) checkt u of er geen ingesloten items zijn die overeenkomen met een optioneel filter. Bij de check geeft u de typen op waarvoor ingesloten items moeten worden doorzocht. U kunt ook een onderliggend filter instellen om aan te geven welke ingesloten items moeten worden doorzocht. Ingesloten items die niet overeenkomen met het onderliggende filter of die niet van de opgegeven typen zijn, worden buiten beschouwing gelaten. Als het filter niet is opgegeven, zoekt de functie naar alle items die overeenkomen met de opgegeven typen.

NOTEXIST is een handige functie waarmee u eenvoudige telchecks om naar 0 ingesloten items te zoeken eenvoudiger kunt schrijven. NOTEXIST(types, filter) is gelijk aan COUNT(types, filter) = 0.

Syntaxis

NOTEXIST(types, [filter])
  • types -- de typen ingesloten items om te overwegen.
  • filter [optioneel] -- ingesloten items moeten met deze filtervoorwaarde overeenkomen om in aanmerking te komen.

Voorbeelden

NOTEXIST(keywords, labels = ("abc", "xyz") )

Hiermee checkt u of er geen zoekwoorden met de labels abc of xyz zijn ingesloten in de campagne of advertentiegroep. In dit voorbeeld is 'keywords' (zoekwoorden) het type item waarnaar wordt gezocht en 'labels = ("abc", "xyz")' het onderliggende filter.

NOTEXIST(callextensions; sitelinks, approvalstatus = approved)

Hiermee checkt u of er geen goedgekeurde sitelinks of belcomponenten zijn gekoppeld aan de campagne of advertentiegroep.

NOTEXIST(ads)

Hiermee checkt u of de campagne of advertentiegroep geen advertenties van een bepaald type bevat.

NOTEXIST(labels)

Hiermee checkt u of er geen labels zijn toegepast op het gefilterde item. Dat kan zelfs worden toegepast op niet-containers, zoals zoekwoorden, om alle zoekwoorden te tonen die geen labels bevatten.

Opmerkingen

  • Als er meerdere voorwaarden in het onderliggende filter staan, moeten deze allemaal overeenkomen voordat het item in aanmerking komt. Ze kunnen worden opgenomen in een OF-functie om te zoeken naar componenten die aan een van de voorwaarden voldoen. Met NOTEXIST(ads, OR(status = paused approvalstatus = disapproved)) checkt u bijvoorbeeld of er geen advertenties zijn die onderbroken of afgekeurd zijn, of beide.
  • Het filter kan voorwaarden bevatten die alleen op sommige typen van toepassing zijn. Die voorwaarden worden aangemaakt voor de typen waarop ze niet van toepassing zijn. Met NOTEXIST(keywords; sitelinks, keywordwordcount = 2 linktext : "lokaal") checkt u bijvoorbeeld of er geen zoekwoorden met precies 2 woorden zijn en of er geen gekoppelde sitelinks zijn die 'lokaal' bevatten in de linktekst.

De NOTEXIST-functie gebruiken met campagnes en advertentiegroepen

Voor items die alleen in advertentiegroepen kunnen worden ingesloten, worden bij een check op campagneniveau alle items uit alle advertentiegroepen gevonden. NOTEXIST(keywords) op campagneniveau toont bijvoorbeeld de campagne als de bijbehorende advertentiegroepen geen zoekwoorden bevatten.

Voor items die zowel in advertentiegroepen als campagnes kunnen worden ingesloten, worden bij een check op campagneniveau alleen items binnen de campagne zelf gevonden. Met NOTEXIST op campagneniveau wordt bijvoorbeeld de campagne getoond als er geen doelgroepen op campagneniveau zijn, zelfs als er wel doelgroepen op advertentiegroepniveau zijn. Hetzelfde geldt voor items: met NOTEXIST(sitelinks) op campagneniveau wordt alleen rekening gehouden met sitelinks op campagneniveau, niet met sitelinks op advertentiegroepniveau binnen de campagne.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
7057883561701883106
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
73067