שימוש בפונקציה NOTEXIST

הפונקציה NOTEXIST(...)‎ בודקת אם אין פריטים נכללים שעומדים בתנאים של מסנן אופציונלי. בבדיקה, מציינים את סוגי הפריטים שרוצים לחפש מבין הפריטים הנכללים. אם רוצים, אפשר גם להגדיר מסנן צאצא שמציין אילו פריטים נכללים רוצים לחפש. הפונקציה לא מביאה בחשבון פריטים נכללים שלא עומדים בתנאים של מסנן הצאצא או שאינם מהסוגים שצוינו. אם לא מציינים מסנן, הפונקציה מחפשת את כל הפריטים מהסוגים שצוינו.

הפונקציה NOTEXIST היא פונקציה נוחה לשימוש. היא מציעה דרך פשוטה יותר לכתוב בדיקות ספירה פשוטות שמחפשות 0 פריטים נכללים. הפונקציה NOTEXIST(types, filter)‎ שוות ערך לפונקציה COUNT(types, filter) = 0.

תחביר

NOTEXIST(types, [filter])‎
  • types - סוגי הפריטים שרוצים להביא בחשבון מבין הפריטים הנכללים.
  • filter [אופציונלי] - הפונקציה מביאה בחשבון רק פריטים נכללים שעומדים בתנאי הסינון הזה.

דוגמאות

NOTEXIST(keywords, labels = ("abc", "xyz") )‎

הפונקציה בודקת אם הקמפיין או קבוצת המודעות לא מכילים מילות מפתח בעלות התווית "abc" או "xyz". בדוגמה הזו, סוג הפריטים שהפונקציה מחפשת הוא "keywords" (מילות מפתח), ומסנן הצאצא שלה הוא "labels = ("abc", "xyz")‎‏" (תוויות "abc" או "xyz").

NOTEXIST(callextensions; sitelinks, approvalstatus = approved)‎

הפונקציה בודקת אם אין תוספי Sitelink או תוספי שיחה מאושרים המשויכים לקמפיין או לקבוצת המודעות.

NOTEXIST(ads)‎

הפונקציה בודקת אם אין מודעות מסוג כלשהו בקמפיין או בקבוצת המודעות.

NOTEXIST(labels)‎

הפונקציה בודקת אם לפריט שהמסנן מחפש אין תוויות. הפונקציה יכולה לחפש גם פריטים שאינם מאגרים, כמו מילות מפתח, כדי לראות את כל מילות המפתח שלא מכילות תוויות.

הערות

  • אם מסנן הצאצא מכיל תנאים מרובים, הפונקציה מביאה בחשבון רק פריטים שעומדים בכל תנאי הסינון. ניתן לכלול אותם בתוך פונקציית OR כדי לחפש פריטים שעומדים לפחות בתנאי אחד מבין התנאים. למשל, הפונקציה NOTEXIST(ads, OR(status = paused approvalstatus = disapproved))‎ בודקת אם אין מודעות שהושהו, נדחו או גם הושהו וגם נדחו.
  • המסנן יכול גם להכיל תנאים שחלים רק על סוגים מסוימים. במצב כזה, אם התנאים לא חלים על סוג פריט מסוים, הפונקציה מתעלמת מהם. למשל, הפונקציה NOTEXIST(keywords; sitelinks, keywordwordcount = 2 linktext : "local")‎ בודקת אם לא קיימות מילות מפתח שמורכבות מ-2 מילים בדיוק ואם לא קיימים תוספי Sitelink משויכים שמכילים את הטקסט "local" בקישור.

שימוש בפונקציה NOTEXIST ברמת הקמפיין וברמת קבוצת המודעות

אם משתמשים בפונקציה לחיפוש פריטים שיכולים להיכלל רק בקבוצות מודעות, בדיקה ברמת הקמפיין מחפשת פריטים כלשהם מכל קבוצות המודעות. למשל, הפונקציה NOTEXIST(keywords)‎ ברמת הקמפיין מציגה רק קמפיינים שלא מכילים מילות מפתח באף אחת מקבוצות המודעות שלהם.

אם משתמשים בפונקציה לחיפוש פריטים שיכולים להיכלל בקבוצות מודעות או בקמפיינים, בדיקה ברמת הקמפיין מחפשת רק פריטים שנכללים בקמפיין באופן ישיר. למשל, הפונקציה NOTEXIST(audiences)‎ ברמת הקמפיין מציגה רק קמפיינים שלא מכילים קהלים ברמת הקמפיין, גם אם קיימים בהם קהלים ברמת קבוצת המודעות. העיקרון זהה גם במקרה של תוספים: הפונקציה NOTEXIST(sitelinks)‎ ברמת הקמפיין מביאה בחשבון רק תוספי Sitelink ברמת הקמפיין. היא לא מביאה בחשבון תוספי Sitelink ברמת קבוצת המודעות שנכללים בקמפיין.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה