שימוש בפונקציה CONTAINER

הפונקציה CONTAINER(...)‎ בודקת אם המאגר עומד בתנאים של מסנן מסוים. "מאגר" הוא למעשה הבעלים הישיר של הפריט. למשל, במקרה של מילות מפתח או קהלים ברמת קבוצת המודעות, המאגר הוא קבוצת המודעות. במקרה של קבוצות מודעות או תוספי Sitelink ברמת הקמפיין, המאגר הוא הקמפיין. במקרה של קמפיינים, תוספים ברמת החשבון או פריטים מהספרייה המשותפת, המאגר הוא החשבון עצמו.

תחביר

CONTAINER(filter)‎
  • filter - הפונקציה מציגה רק מאגרים בעלים שעומדים בתנאי הסינון האלה.

דוגמאות

CONTAINER( labels = ("abc", "xyz") )‎

הפונקציה בודקת אם לקבוצת המודעות או לקמפיין שמשמשים כבעלים יש תוויות "abc" או "xyz".

CONTAINER( status = enabled CONTAINER(bidstrategytype = enhancedcpc) )‎

אם משתמשים בפונקציה לחיפוש מילות מפתח, או פריטים שנמצאים בקבוצות מודעות, היא בודקת אם קבוצת המודעות המשמשת כבעלים פעילה ואם שיטת הצעת המחיר של קמפיין הבעלים שלה היא 'אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC)'.

CONTAINER( COUNT(keywords, status = enabled) < 100 )‎

הפונקציה בודקת אם מאגר הבעלים מכיל פחות מ-100 מילות מפתח פעילות. אם משתמשים בפונקציה ברמת הקמפיין, היא פועלת כמסנן שסופר את מספר מילות המפתח הפעילות בכל החשבון (המאגר של הקמפיין).

הערות

  • אם המסנן מכיל תנאים מרובים, הפונקציה מביאה בחשבון רק פריטים שעומדים בכל תנאי הסינון. ניתן לכלול אותם בתוך פונקציית OR כדי לחפש פריטים שעומדים לפחות בתנאי אחד מבין התנאים. למשל, הפונקציה CONTAINER(OR(status = enabled adrotation = optimize))‎ בודקת אם קבוצת המודעות המשמשת כבעלים פעילה או מכילה סבב מודעות שעבר אופטימיזציה, או אם היא גם פעילה וגם מכילה סבב מודעות שעבר אופטימיזציה.
  • כשבודקים פריטים שיכולים להתקיים ברמות מרובות, ניתן להגדיר במסנן תנאים שחלים רק על חלק מהרמות. במצב כזה, אם התנאים לא חלים על רמה מסוימת, הפונקציה מתעלמת מהם. למשל, ניתן להשתמש בפונקציה CONTAINER(bidstrategytype = maximizeclicks targetingoptimization = conservative)‎ לסינון קהלים שיכולים להיות ברמת הקמפיין או ברמת קבוצת המודעות. במקרה כזה הפונקציה מחפשת את כל הקהלים ברמת הקמפיין השייכים לקמפיין ששיטת הצעת המחיר שלו היא 'מקסימום קליקים' ואת כל הקהלים ברמת קבוצת המודעות השייכים לקבוצת מודעות עם אופטימיזציה של מיקוד 'שמרני'.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה