שימוש בפונקציה COUNT

הפונקציה COUNT(...)‎ סופרת את מספר הפריטים הנכללים שעומדים בתנאים של מסנן אופציונלי. בפעולת הספירה, מציינים את סוגי הפריטים שרוצים לספור מבין הפריטים הנכללים. אם רוצים, אפשר גם להגדיר תנאי של מסנן צאצא שמציין אילו פריטים נכללים רוצים לספור. הפונקציה לא סופרת פריטים נכללים שלא עומדים בתנאי של מסנן הצאצא או שאינם מהסוגים שצוינו. אם לא מציינים מסנן, הפונקציה סופרת את כל הפריטים מהסוגים שצוינו.

תחביר

COUNT(types, [filter])‎
  • types - סוגי הפריטים שרוצים לספור מבין הפריטים הנכללים.
  • filter [אופציונלי] - הפונקציה סופרת רק פריטים נכללים שעומדים בתנאי הסינון הזה.

ניתן לספור פריטים ביחס למספר מסוים:

  • גדול מ- >
  • שווה או גדול מ- >=
  • קטן מ- <
  • שווה או קטן מ- <=
  • שווה =
  • לא שווה - =

דוגמאות

COUNT(keywords, labels = ("abc", "xyz") ) < 5‎

הפונקציה בודקת אם הקמפיין או קבוצת המודעות מכילים פחות מ-5 מילות מפתח בעלות התווית "abc" או "xyz". בדוגמה הזו, סוג הפריטים שהפונקציה סופרת הוא "keywords" (מילות מפתח), ומסנן הצאצא שלה הוא labels = ("abc", "xyz")‎‏ (תוויות "abc" או "xyz").

COUNT(callextensions; sitelinks, approvalstatus = approved) >= 2‎

הפונקציה בודקת אם יש לפחות 2 תוספי Sitelink או תוספי שיחה מאושרים המשויכים לקמפיין או לקבוצת המודעות.

COUNT(ads) > 3‎

הפונקציה בודקת אם יש יותר מ-3 מודעות מסוג כלשהו בקמפיין או בקבוצת המודעות.

COUNT(labels) = 2‎

הפונקציה בודקת אם לפריט שהמסנן מחפש יש בדיוק 2 תוויות. הפונקציה יכולה לחפש גם פריטים שאינם מאגרים, כמו מילות מפתח, כדי לראות את כל מילות המפתח שמכילות בדיוק 2 תוויות.

הערות

  • אם המסנן מכיל תנאים מרובים, הפונקציה סופרת רק פריטים שעומדים בכל תנאי הסינון. ניתן לכלול אותם בתוך פונקציית OR כדי לספור פריטים שעומדים לפחות באחד מתנאי הסינון. למשל, הפונקציה COUNT(ads, OR(status = paused approvalstatus = disapproved)) > 10‎‏ בודקת אם יש יותר מ-10 מודעות שהושהו, נדחו או גם הושהו וגם נדחו.
  • המסנן יכול גם להכיל תנאים שחלים רק על סוגים מסוימים. במצב כזה, אם התנאים לא חלים על סוג פריט מסוים, הפונקציה מתעלמת מהם. למשל, הפונקציה COUNT(keywords; sitelinks, keywordwordcount = 2 linktext : "local")‎‏ סופרת את מספר מילות המפתח הנכללות שמורכבות מ-2 מילים בדיוק, בנוסף למספר תוספי ה-Sitelink המשויכים שמכילים את הטקסט "local" בקישור.

שימוש בפונקציה COUNT ברמת הקמפיין וברמת קבוצת המודעות

אם משתמשים בפונקציה לספירת פריטים שיכולים להיכלל רק בקבוצות מודעות, ספירה ברמת הקמפיין מחשבת את המספר הכולל של כל הפריטים מכל קבוצות המודעות. למשל, הפונקציה COUNT(keywords)‎ ברמת הקמפיין מחשבת את המספר הכולל של כל מילות המפתח בכל קבוצות המודעות של הקמפיין.

אם משתמשים בפונקציה לספירת פריטים שיכולים להיכלל בקבוצות מודעות או בקמפיינים, ספירה ברמת הקמפיין מחשבת רק את מספר הפריטים שנכללים בקמפיין באופן ישיר. למשל, הפונקציה COUNT(audiences)‎ ברמת הקמפיין סופרת רק קהלים ברמת הקמפיין. היא לא כוללת בספירה גם קהלים ברמת קבוצת המודעות הנכללים בקמפיין. העיקרון זהה גם במקרה של תוספים: הפונקציה COUNT(sitelinks)‎ ברמת הקמפיין סופרת רק תוספי Sitelink ברמת הקמפיין. היא לא כוללת בספירה תוספי Sitelink ברמת קבוצת המודעות שנכללים בקמפיין.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה