שימוש בפונקציה EXIST

הפונקציה EXIST(...)‎ בודקת אם לפחות פריט נכלל אחד עומד בתנאים של מסנן אופציונלי. בבדיקה, מציינים את סוגי הפריטים שרוצים לחפש מבין הפריטים הנכללים. אם רוצים, אפשר גם להגדיר מסנן צאצא שמציין אילו פריטים נכללים רוצים לחפש. הפונקציה לא מביאה בחשבון פריטים נכללים שלא עומדים בתנאים של מסנן הצאצא או שאינם מהסוגים שצוינו. אם לא מציינים מסנן, הפונקציה מחפשת את כל הפריטים מהסוגים שצוינו.

הפונקציה EXIST היא פונקציה נוחה לשימוש. היא מציעה דרך פשוטה יותר לכתוב בדיקות ספירה פשוטות שמחפשות לפחות פריט נכלל אחד.  הפונקציה EXIST(types, filter)‎‏ שוות ערך לפונקציה COUNT(types, filter) > 0.

תחביר

EXIST(types, [filter])‎
  • types - סוגי הפריטים שרוצים להביא בחשבון מבין הפריטים הנכללים.
  • filter [אופציונלי] - הפונקציה מביאה בחשבון רק פריטים נכללים שעומדים בתנאי הסינון הזה.

דוגמאות

EXIST(keywords, labels = ("abc", "xyz") )‎

הפונקציה בודקת אם הקמפיין או קבוצת המודעות מכילים לפחות מילת מפתח אחת בעלת התווית "abc" או "xyz". בדוגמה הזו, סוג הפריטים שהפונקציה מחפשת הוא "keywords" (מילות מפתח), ומסנן הצאצא שלה הוא "labels = ("abc", "xyz")‎‏" (תוויות "abc" או "xyz").

EXIST(callextensions; sitelinks, approvalstatus = approved)‎

הפונקציה בודקת אם יש לפחות תוסף Sitelink או תוסף שיחה מאושר אחד המשויך לקמפיין או לקבוצת המודעות.

EXIST(ads)‎

הפונקציה בודקת אם יש לפחות מודעה אחת מסוג כלשהו בקמפיין או בקבוצת המודעות.

EXIST(labels)‎

הפונקציה בודקת אם לפריט שהמסנן מחפש יש לפחות תווית אחת. הפונקציה יכולה לחפש גם פריטים שאינם מאגרים, כמו מילות מפתח, כדי לראות את כל מילות המפתח שמכילות לפחות תווית אחת.

הערות

  • אם מסנן הצאצא מכיל תנאים מרובים, הפונקציה מביאה בחשבון רק פריטים שעומדים בכל תנאי הסינון. ניתן לכלול אותם בתוך פונקציית OR כדי לחפש פריטים שעומדים לפחות בתנאי אחד מבין התנאים. למשל, הפונקציה EXIST(ads, OR(status = paused approvalstatus = disapproved))‎ בודקת אם יש לפחות מודעה אחת שהושהתה, נדחתה או גם הושהתה וגם נדחתה.
  • המסנן יכול גם להכיל תנאים שחלים רק על סוגים מסוימים. במצב כזה, אם התנאים לא חלים על סוג פריט מסוים, הפונקציה מתעלמת מהם. למשל, הפונקציה EXIST(keywords; sitelinks, keywordwordcount = 2 linktext : "local")‎ בודקת אם קיימת מילת מפתח שמורכבת מ-2 מילים בדיוק או אם קיים תוסף Sitelink משויך שמכיל את הטקסט "local" בקישור, או אם שניהם קיימים.

שימוש בפונקציה EXIST ברמת הקמפיין וברמת קבוצת המודעות

אם משתמשים בפונקציה לחיפוש פריטים שיכולים להיכלל רק בקבוצות מודעות, בדיקה ברמת הקמפיין מחפשת פריטים כלשהם מכל קבוצות המודעות. למשל, הפונקציה EXIST(keywords)‎ ברמת הקמפיין מציגה רק קמפיינים שלפחות אחת מקבוצות המודעות שלהם מכילה לפחות מילת מפתח אחת.

אם משתמשים בפונקציה לחיפוש פריטים שיכולים להיכלל בקבוצות מודעות או בקמפיינים, בדיקה ברמת הקמפיין מחפשת רק פריטים שנכללים בקמפיין באופן ישיר. למשל, הפונקציה EXIST(audiences)‎ ברמת הקמפיין מציגה רק קמפיינים שמכילים לפחות קהל אחד ברמת הקמפיין. היא לא מציגה קמפיינים שמכילים רק קבוצות מודעות עם קהלים ברמת קבוצת המודעות. העיקרון זהה גם במקרה של תוספים: הפונקציה EXIST(sitelinks)‎ ברמת הקמפיין מביאה בחשבון רק תוספי Sitelink ברמת הקמפיין. היא לא מביאה בחשבון תוספי Sitelink ברמת קבוצת המודעות שנכללים בקמפיין.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה