שימוש בפונקציות AND‏, OR ו-NOT

הפונקציות AND(...)‎‏, OR(...)‎‏ ו-NOT(...)‎‏ נותנות שליטה טובה יותר כשמשלבים מספר תנאי סינון יחד כדי למקד לפריטים הספציפיים שרוצים לחפש.

שימוש בפונקציות AND ו-OR

כברירת מחדל, כשיש תנאי סינון מרובים המערכת מקבצת אותם יחד בתוך פונקציית AND. פירוש הדבר שפריט יופיע בתוצאות רק אם כל תנאי הסינון מתקיימים לגביו. פונקציית OR מאפשרת לבדוק לגבי תנאי אחד לפחות אם הא מתקיים, בניגוד לבדיקת כל התנאים יחד.

פונקציית AND קובעת שכל התנאים צריכים להתקיים. כיוון שזוהי ברירת המחדל, בדרך כלל אין בפונקציה זו צורך. אבל אם משתמשים בפונקציית OR, ניתן להשתמש בתוכה בפונקציית AND כדי להחזיר את התנהגות ברירת המחדל. למשל, כדי לחפש את כל הקמפיינים שבהם שיטת הצגת המודעות היא 'רגילה' או שהתקציב שלהם נע בין 10 דולר ל-20 דולר, אפשר להשתמש במסנן הבא:

OR( deliverymethod = standard AND(budget >= 10 budget <= 20) )‎

במילים אחרות, לפחות אחד מהתנאים הבאים צריך להתקיים:

  • שיטת הצגת המודעות היא 'רגילה'.
  • התקציב בגובה 10 דולר לפחות וגם התקציב בגובה 20 דולר לכל היותר.

שימוש בפונקציה NOT

הפונקציה NOT פשוט הופכת את התוצאה של המסנן שנכלל בה. אם מסנן כלשהו מאפשר לכלול פריט מסוים, ומכניסים את המסנן לפונקציית NOT, הוא יחריג את הפריט הזה ולא יכלול אותו בתוצאות. במקרה ההפוך, אם המסנן מחריג פריט מסוים ומכניסים את המסנן לתוך פונקציית NOT, הפריט יכלל בתוצאות. בתוך פונקציית NOT, המערכת מקבצת את התנאים באמצעות פונקציית AND כברירת מחדל. לכן NOT(status = enabled enhancedcpc = enabled)‎ שווה ערך ל-NOT(AND(status = enabled enhancedcpc = enabled))‎. כך ניתן להסתיר את כל הקמפיינים שהם במצב פעיל ושבנוסף הופעלה בהם אופטימיזציית עלות לקליק (eCPC). כל שאר הקמפיינים יוצגו.

תחביר

AND(filter)‎
  • filter - המערכת תציג רק פריטים שכל תנאי הסינון האלה מתקיימים לגביהם.
OR(filter)‎
  • filter - המערכת תציג רק פריטים שלפחות אחד מתנאי הסינון האלה מתקיים לגביהם.
NOT(filter)‎
  • filter - המערכת תציג רק פריטים שאף אחד מתנאי הסינון האלה לא מתקיים לגביהם.

דוגמאות

OR( status -= enabled approvalstatus = (disapproved, sitesuspended) )‎

המערכת מחפשת פריטים שהושבתו או נדחו.

OR( bidstrategytype = maximizeconversions NOT(budget >= 10 budget <= 20) )‎

המערכת מחפשת את כל הקמפיינים ששיטת הצעת המחיר שהוגדרה בהם היא 'מקסימום המרות' או שאין להם תקציב שנע בין 10 ל-20 דולר.

OR( status = paused AND(interestsandremarketing = targeting EXIST(audiences)) )‎

המערכת מחפשת קמפיינים או קבוצות מודעות מושהים או כאלה שמכילים לפחות קהל אחד וגם שפוטנציאל החשיפה הגמיש שהוגדר בהם ל'תחומי עניין ורימרקטינג" הוא מסוג 'מיקוד'.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה