Έκδοση 12.2

Η έκδοση 12.2 του Google Ads Editor διαθέτει πολλές ενημερώσεις, όπως διαφημίσεις Gmail βάσει στοιχείων, πλήρη υποστήριξη για επεκτάσεις προώθησης και βίντεο, καθώς και δυνατότητα επιλογής νέου τύπου προϋπολογισμού για διαφημίσεις βίντεο.

Διαφημίσεις Gmail βάσει στοιχείων

Πλέον οι διαφημίσεις βάσει στοιχείων στο Gmail υποστηρίζονται πλήρως στο Google Ads Editor.

Συνολικοί προϋπολογισμοί καμπάνιας

Οι καμπάνιες βίντεο έχουν πλέον τη δυνατότητα επιλογής του τύπου "Συνολικός προϋπολογισμός καμπάνιας".

Μάθετε περισσότερα

Ενημερωμένοι προσαρμοσμένοι κανόνες

Νέοι ενσωματωμένοι προσαρμοσμένοι κανόνες διατίθενται πλέον για επεκτάσεις δομημένου αποσπάσματος, καθώς και για καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων που δεν προβάλλονται. 

Μάθετε περισσότερα

Σημασιολογική τοποθεσία

Μπορείτε πλέον να ορίσετε έναν τροποποιητή προσφοράς, για να στοχεύσετε τις διαφημίσεις σας κατά τοποθεσία με το Google Ads Editor.

Μάθετε περισσότερα

Επεκτάσεις προώθησης

Πλέον οι επεκτάσεις προώθησης υποστηρίζονται πλήρως από το Google Ads Editor.

Μάθετε περισσότερα

Ορόσημα ζωής

Τα "Ορόσημα ζωής" αποτελούν πλέον κατηγορία στόχευσης κοινού.

Μάθετε περισσότερα

Επεκτάσεις καμπάνιας βίντεο

Υποστηρίζονται πλέον όλες οι επεκτάσεις καμπάνιας βίντεο.

Μάθετε περισσότερα

Εναλλαγή διαφημίσεων σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων

Οι ομάδες διαφημίσεων μπορούν πλέον να οριστούν έτσι, ώστε οι διαφημίσεις να εναλλάσσονται.

Διευρυμένη στόχευση γλώσσας

Η στόχευση γλώσσας καμπάνιας διατίθεται πλέον για τα Μπενγκάλι, τα Ταμίλ και τα Τελούγκου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας