Wijzigingen in meerdere accounts aanbrengen

U kunt Google Ads Editor gebruiken om een CSV-bestand te importeren in meerdere accounts en meer dan één account in één CSV-bestand te exporteren. 

Instructies

Meerdere accounts in één bestand exporteren

U kunt meerdere accounts in één CSV-bestand exporteren. Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer een of meer accounts in de accountsbeheerder.
 2. Klik op Exporteren.
 3. In het venster dat wordt geopend, geeft u een naam voor het bestand op en kiest u een bestandstype.
 4. Klik op Opslaan.
Opmerking
Als u altijd een accountkolom in uw exports wilt opnemen, klikt u op Instellingen en vervolgens op Algemeen, en vinkt u het vakje aan naast 'Neem altijd de kolom Account op in CSV/ZIP-exportbestanden'.

Een bestand importeren in meerdere accounts

U kunt wijzigingen aanbrengen in meerdere accounts door één CSV-bestand te importeren. Dit kan op twee manieren. 

Als u een CSV- of ZIP-bestand heeft met een accountkolom met een lijst van klant-ID's, volgt u deze stappen:

 1. Klik in de accountsbeheerder op Importeren.
 2. Selecteer 'Uit bestand'.
 3. Selecteer het bestand dat u wilt importeren.
 4. Klik op Openen.
 5. Klik in het venster dat verschijnt op Wijzigingen voltooien en beoordelen.

Als het CSV- of ZIP-bestand geen accountkolom bevat of als u geavanceerde functies wilt gebruiken, volgt u deze stappen:

 1. Klik in de accountsbeheerder op Importeren.
 2. Selecteer 'Tekst plakken'.
 3. Plak aan de rechterkant uw gegevens in het raster. Neem kolomkoppen in het Engels op of selecteer handmatig koppen in de dropdownmenu's bovenaan het raster.
 4. Selecteer aan de linkerkant een van deze opties:
  1. 'Mijn gegevens bevatten accountgegevens': Gebruik deze optie als u gegevens plakt waarin een accountkolom is opgenomen.
  2. 'Gebruik alleen gegevens met accounts die overeenkomen met de hieronder geselecteerde accounts': Selecteer deze optie als u gegevens plakt waarin een accountkolom is opgenomen, maar als u het bestand wilt importeren in een deel van deze accounts. Gegevens worden alleen geïmporteerd naar de accounts die zijn aangevinkt, zelfs als de niet-aangevinkte accounts worden vermeld in het bestand. Met deze optie kunt u gegevens importeren in bepaalde accounts zonder wijzigingen aan te brengen in de accountkolom in het bestand.
  3. 'Geselecteerde accounts gebruiken': Gebruik deze optie als het bestand geen accountkolom bevat of als u die kolom niet in de import wilt gebruiken. In plaats daarvan worden al uw rijen geïmporteerd in elk account dat u selecteert.
 5. Klik op Verwerken.
 6. Als u de wijzigingen wilt importeren zonder deze te bekijken, vinkt u het vakje aan naast 'Alle geïmporteerde wijzigingen automatisch accepteren'. Als u de wijzigingen wilt bekijken, vinkt u het vakje niet aan. 
 7. Klik op Voltooien.
   
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen