Извършване на промени в няколко профила

Можете да използвате Google Ads Редактор, за да импортирате CSV файл в няколко профила и да експортирате повече от един профил в един и същ CSV файл. 

Инструкции

Експортиране на няколко профила в един файл

Можете да експортирате няколко профила в един CSV файл. Това става по следния начин:

 1. От мениджъра на профили изберете един или повече профили.
 2. Кликнете върху Експортиране.
 3. В отворилия се прозорец въведете име за файла си и изберете файлов тип.
 4. Кликнете върху Запазване.
Забележка
За да включвате винаги в експортиранията си графата за профила, кликнете върху Настройки, след това върху Общи и поставете отметка в кутийката до „В експортиранията в CSV/ZIP файлове винаги да се включва графата за профила“.

Импортиране на файл в няколко профила

Можете да извършвате промени в няколко профила, като импортирате един CSV файл. Има два начина да направите това. 

Ако имате CSV или ZIP файл, който има графа за профила със списък с идентификационните номера на клиентите, следвайте тези стъпки:

 1. От мениджъра на профили кликнете върху Импортиране.
 2. Изберете „От файл“.
 3. Изберете файла, който искате да импортирате.
 4. Кликнете върху Отваряне.
 5. В появилия се прозорец кликнете върху Приключване и преглед на промените.

Ако CSV или ZIP файлът Ви няма графа за профила или искате да използвате разширени функции, следвайте тези стъпки:

 1. От мениджъра на профили кликнете върху Импортиране.
 2. Изберете „Поставяне на текст“.
 3. Поставете данните си в таблицата вдясно. Включете заглавия на графите на английски език или ръчно изберете заглавия от падащите менюта в горната част на таблицата.
 4. Изберете една от тези опции вляво:
  1. „Данните ми включват информация за профила“. Използвайте тази опция, ако поставяте данни, които включват графа за профила.
  2. „Използване на данни само с профилите, съвпадащи с избраните по-долу:“ Изберете тази опция, ако поставяте данни, които включват графа за профила, но искате изберете поднабор от тези профили, в който да импортирате файла си. Данните ще бъдат импортирани само в профилите с отметка дори ако профилите без отметка са посочени във файла. Тази опция Ви позволява да импортирате данни в някои профили, без да се налага да извършвате промени в графата за профила във файла си.
  3. „Използване на избраните профили:“ Използвайте тази опция, ако файлът Ви няма графа за профила или не искате да я използвате в импортирането. Вместо това всичките Ви редове ще бъдат импортирани във всички профили, които изберете.
 5. Кликнете върху Обработване.
 6. За да импортирате промените си, без да ги преглеждате, поставете отметка в кутийката до „Автоматично приемане на всички импортирани промени“. За да прегледате промените си, премахнете отметката от кутийката. 
 7. Кликнете върху Край.
   
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си