Έκδοση 11.8

Η έκδοση 11.8 του Google Ads Editor περιλαμβάνει αρκετές ενημερώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, πλήρη υποστήριξη για επεκτάσεις τιμής και λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε επίπεδο καμπάνιας, καθώς και τη δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων και επαναφοράς αλλαγών σε ολόκληρη την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων. Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε επίπεδο καμπάνιας

Με την έκδοση 11.8, έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ σε όλες τις καμπάνιες σας. Λάβετε υπόψη ότι οι καμπάνιες μπορούν να διαθέτουν λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ μόνο σε επίπεδο καμπάνιας ή μόνο σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων, όχι και τα δύο.

Μάθετε περισσότερα

Επεκτάσεις τιμής

Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε επεκτάσεις τιμής, χρησιμοποιώντας το Google Ads Editor. Οι επεκτάσεις τιμής προβάλλουν λεπτομερώς όλα όσα προσφέρει η επιχείρησή σας, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν γρηγορότερα αυτό που θέλουν μέσω της διαφήμισής σας.

Μάθετε περισσότερα

Επαναφορά αλλαγών σε καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων

Η νέα επιλογή "Επαναφορά με όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία" στο μενού "Επεξεργασία" σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε σε καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων, μαζί με όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία τους.

Αποθήκευση εικόνων

Με την έκδοση 11.8, μπορείτε να αποθηκεύετε σε έναν φάκελο εικόνες για διαφημίσεις με εικόνα ή αποκριτικές διαφημίσεις.

Απαίτηση τετράγωνης εικόνας

Κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία αποκριτικών διαφημίσεων απαιτούνται πλέον τετράγωνες εικόνες 250x250.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας