Έκδοση 11.5

Στην έκδοση 11.5 του Google Ads Editor έχουν προστεθεί αρκετές νέες λειτουργίες, όπως, μεταξύ άλλων, υποστήριξη για διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο, ανάρτηση σε πολλούς λογαριασμούς, διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογές για κινητά και δομημένα αποσπάσματα. Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο

Αυτή η έκδοση παρέχει πλήρη υποστήριξη για τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο.

Αποκριτικές διαφημίσεις

Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το Google Ads Editor, για να πραγματοποιείτε μαζικές αλλαγές στις αποκριτικές διαφημίσεις σας.

Βελτιώσεις αναζήτησης

Πραγματοποιήθηκαν αρκετές βελτιώσεις στη γραμμή αναζήτησης, ώστε να σας διευκολύνουν να βρίσκετε ό,τι αναζητάτε.

Δημοσίευση σε πολλούς λογαριασμούς

Τώρα μπορείτε να δημοσιεύετε αλλαγές σε πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα.

Διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογές για κινητά

Με την έκδοση 11.5 μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογές για κινητά.

Δομημένα αποσπάσματα

Αυτή η έκδοση παρέχει πλήρη υποστήριξη για τα δομημένα αποσπάσματα τα οποία δίνουν στις διαφημίσεις σας τη δυνατότητα να επισημαίνουν συγκεκριμένες πτυχές των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Εισαγωγή και εξαγωγή πολλών λογαριασμών

Τώρα μπορείτε να εισάγετε ένα αρχείο CSV σε πολλούς λογαριασμούς και να εξάγετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς σε ένα μόνο αρχείο CSV.

Φιλτράρισμα κατά τύπο

Κατά τη λήψη καμπανιών, μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την επιλογή "Φιλτράρισμα κατά τύπο", για να επιλέγετε συγκεκριμένους τύπους καμπανιών, όπως όλες τις καμπάνιες Αγορών.

Ταξινόμηση πολλών στηλών

Με την έκδοση 11.5 μπορείτε να ταξινομείτε πολλές στήλες.

Βελτιστοποίηση επιθετικής στόχευσης

Οι νέες ομάδες διαφημίσεων που δημιουργούνται στις καμπάνιες εγκαταστάσεων εφαρμογής για κινητά ορίζονται από προεπιλογή σε "βελτιστοποίηση επιθετικής στόχευσης".

Προαιρετική οριζόντια εικόνα για διαφημίσεις εγκατάστασης εφαρμογής

Με την έκδοση 11.5 μπορείτε να ανεβάζετε προαιρετικές οριζόντιες εικόνες, όταν δημιουργείτε διαφημίσεις εγκατάστασης εφαρμογής.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας