Версия 11.4

Google Ads Редактор 11.4 добавя няколко нови функции, включително поддръжка на разширения за приложение, разширения за отзиви, стратегия за офериране за целева СРА, ограничаване на честотата и кампании за инсталирания на мобилни приложения. Изтеглете най-новата версия на Google Ads Редактор

По-бързо създаване на кампания

Бутонът „Добавяне на кампания“ сега има падащо меню, което Ви позволява да изберете типа на кампанията, която искате да създадете. Когато създавате кампании по този начин, ще бъдат задавани определени настройки по подразбиране за съответните типове кампании. Например, за видеокампании оферирането е зададено на Ръчна CPV, активирани са настройките за видео и предварително са конфигурирани две изключвания на съдържание. При кампаниите за Пазаруване езиците са зададени на „Всички“.

Разделяне на рекламите и разширенията в навигацията

В списъка с типове рекламите и разширенията сега са разделени в два раздела: „Реклами“ и „Разширения на реклами“.

Разширения за приложение

В Google Ads Редактор вече можете да създавате и редактирате разширения за приложение. Разширенията за приложение представят приложението Ви за мобилни устройства или таблети, като показват връзка към него под рекламата Ви.

Разширения за отзиви

Google Ads Редактор вече изцяло поддържа разширения за отзиви, които открояват отзиви от трети страни в рекламите Ви.

Инсталирания на мобилно приложение

В Google Ads Редактор вече можете да създавате кампании за инсталирания на мобилни приложения за рекламите си в дисплейната мрежа.

Модификатор на широко съвпадение в инструмента за дублирани ключови думи

Инструментът за откриване на дублирани ключови думи вече пренебрегва типа на съвпадението „Модификатор на широко съвпадение“, когато изберете опцията „Дублираните ключови думи може да са с различен тип съвпадение“.

Стратегия за офериране за целева CPA

Сега можете да променяте стратегията за офериране в кампанията си на „Целева СРА“.

Ограничаване на честотата

За да ограничите колко пъти един и същи човек може да вижда рекламата Ви в дисплейната мрежа на Google, сега можете да редактирате настройките на кампанията за ограничаване на честотата и да ги експортирате с цел архивиране и споделяне. Импортиране и експортиране на CSV файлове обаче не се поддържа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си