Tworzenie i edytowanie rozszerzeń objaśnień

W Edytorze Google Ads możesz dodawać i modyfikować rozszerzenia objaśnień na poziomie kampanii i grupy reklam. Rozszerzenie objaśnień pozwala umieścić dodatkowy tekst pod reklamą w wyszukiwarce. Możesz w nim podać szczegółowe informacje o swojej firmie, w tym o produktach i usługach, które oferujesz. Objaśnienia pojawiają się w reklamach wyświetlanych na górze i na dole wyników wyszukiwania Google.

Tworzenie rozszerzenia objaśnień

Rozszerzeniami objaśnień zarządzasz w Zasobach wspólnych. Przed dodaniem ich do kampanii i grup reklam należy je utworzyć w Zasobach wspólnych. Aby utworzyć nowe rozszerzenie objaśnień:

 1. Na liście typów kliknij Zasoby wspólne.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz Udostępniane rozszerzenia objaśnień.
 3. Nad widokiem danych kliknij Dodaj udostępniane rozszerzenie objaśnień.
 4. Sprawdź, czy w widoku danych masz wybrane nowe rozszerzenie i dodaj informacje o rozszerzeniu w panelu edycji. 

Dodawanie rozszerzenia objaśnień do kampanii lub grupy reklam

 1. W drzewie konta wybierz kampanię lub grupę reklam, do których chcesz dodać rozszerzenie.
 2. Na liście typów wybierz kolejno Rozszerzenia reklam oraz Rozszerzenia objaśnień.
 3. Nad widokiem danych kliknij Dodaj rozszerzenie objaśnień i wybierz z menu Rozszerzenie objaśnień w kampanii lub Rozszerzenie objaśnień grupy reklam.
 4. Wybierz z listy rozszerzenie, które chcesz dodać.
 5. Kliknij OK.

Edytowanie rozszerzenia objaśnień

Rozszerzeniami objaśnień zarządzasz w Zasobach wspólnych, co oznacza, że modyfikacja rozszerzenia spowoduje aktualizację wszystkich kampanii i grup reklam, do których zostało dodane. Aby edytować rozszerzenie objaśnień:

 1. Na liście typów kliknij Zasoby wspólne.
 2. W panelu po lewej stronie wybierz Udostępniane rozszerzenia objaśnień.
 3. Wybierz rozszerzenie w widoku danych.
 4. Edytuj informacje o rozszerzeniu w panelu edycji.
   

Uwaga

Wszystkie elementy udostępnione na poziomie konta są wyświetlane w Zasobach wspólnych, nawet jeśli tylko niektóre kampanie zostały pobrane. Udostępniane rozszerzenia objaśnień nie pokazują powiązań z kampaniami, które nie zostały pobrane. Zanim usuniesz rozszerzenia objaśnień z widoku Udostępnianych rozszerzeń objaśnień, sprawdź, czy nie są powiązane z niepobranymi kampaniami.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne