Έκδοση 11.2.3

Αυτή η έκδοση διορθώνει αρκετά ζητήματα στους εξής τομείς:

Λεξικά ορθογραφικού ελέγχου: Δεν χρειάζεται πλέον να αντιγράφετε τα λεξικά ορθογραφικού ελέγχου κάθε φορά που κυκλοφορεί μια νέα έκδοση του Google Ads Editor.

Όριο στην ανάρτηση ομάδων προϊόντων: Αυτή η διόρθωση βελτιώνει την απόδοση κατά τη μεταφόρτωση συγκεκριμένων αλλαγών σε ομάδες προϊόντων.

Πλήκτρο delete σε πληκτρολόγιο Mac: Οι χρήστες Mac μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το πλήκτρο delete, χωρίς να πατούν το πλήκτρο λειτουργιών ("fn"), για την κατάργηση στοιχείων.

Επιλογή ανοίγματος αρχείου HTML μετά την εξαγωγή: Κατά την εξαγωγή ενός αρχείου HTML, μπορείτε πλέον να επιλέγετε ένα πλαίσιο για την προεπισκόπηση του αρχείου σας.

Συνδεδεμένες επεκτάσεις: Αυτή η επιδιόρθωση αποκαθιστά ένα σφάλμα κατά την εισαγωγή ή την κοινή χρήση ενός αρχείου που περιέχει συνδεδεμένες επεκτάσεις.

Κατηγορίες εφαρμογών για κινητά: Οι κατηγορίες εφαρμογών για κινητά είναι πλέον διαθέσιμες για άλλες γλώσσες πέραν των Αγγλικών ΗΠΑ.

Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας