Shopping-campagnes maken of bewerken met een csv-bestand

U kunt een csv-bestand gebruiken om Shopping-campagnes te maken of te bewerken in Google Ads Editor. Met een csv-bestand kunt u veel items tegelijkertijd toevoegen of wijzigen in uw Shopping-campagne. U kunt een csv-bestand ook gebruiken om uw campagne of advertentiegroepen te kopiëren, één campagne op te splitsen in meerdere campagnes of advertentiegroepen, of uw campagne te verplaatsen naar een ander Google Ads-account.

Volg de onderstaande richtlijnen om ervoor te zorgen dat het importeren succesvol verloopt.

Uw csv-bestand indelen

Als u uw csv-bestand wilt importeren, moet het de volgende kolommen bevatten: 

Naam van kolom Beschrijving
Campaign De naam die u aan uw campagne heeft gegeven.
Country of Sale De tweeletterige landcode of landnaam.
Campaign Type Uw campagnetype, dat Shopping moet zijn.
Ad Group

De naam van uw advertentiegroep.

Max CPC Het huidige maximumbod op basis van kosten per klik voor de productgroep.
Inventory filter Een optie waarmee u producten in uw Google Merchant Center-account kunt uitsluiten van weergave in Shopping-productadvertenties.
Product Group Het volledige pad van de productgroep in uw productgroepstructuur. Informatie over hoe u uw productgroep bewerkt.
Product Group Type Het productgroeptype kan 'Uitgesloten', 'Geschikt voor bieden' of 'Onderverdeling' zijn.
Merchant Identifier, Merchant ID of Merchant De ID van het Google Merchant Center-account dat is gekoppeld aan de producten waarvoor u met de campagne reclame maakt.
Budget Het budget voor uw campagne.

 

Bekijk een voorbeeld van een Shopping campaign template.

Uw csv-bestand uploaden

Nadat u uw csv-bestand heeft voorbereid, importeert u het als volgt in Google Ads Editor:

 1. Selecteer Account > Importeren. (Als u nog voorgestelde wijzigingen heeft die in behandeling zijn, wordt dit menu-item grijs weergegeven. Zodra u deze voorstellen accepteert of afwijst, kunt u verdergaan.)
 2. Kies Uit bestand ... om een bestand te selecteren of Tekst plakken... om csv-gegevens te kopiëren en te plakken.
 3. Controleer de kolomkoppen. Als een kop niet juist is, selecteert u de juiste kop in het dropdownmenu.
  • De voorbeeldweergave geeft maximaal honderd rijen van uw csv-bestand weer. Als uw bestand meer dan honderd rijen bevat, worden deze opgenomen in het importbestand, zelfs wanneer ze hier niet worden weergegeven.
  • U kunt dezelfde kop gebruiken voor meerdere kolommen. Als u bijvoorbeeld in twee kolommen zoekwoorden heeft geplaatst, kunt u voor beide kolommen de kolomkop Keyword selecteren. Houd er rekening mee dat alleen de eerste waarde in een willekeurige rij wordt gebruikt. Opmerking: Als u er in uw instellingen of voorkeuren voor heeft gekozen om originele waarden op te nemen in de csv-export, ziet u voor een aantal items mogelijk twee identificatiekolommen: één met de kop #Original en een andere voor nieuwe waarden die kunnen worden toegepast. Meer informatie 
 4. Klik op Importeren. U kunt de import later ongedaan maken als dit nodig is.
 5. Bekijk de lijst van de geïmporteerde wijzigingen. Als er problemen zijn met het csv-bestand, geeft Google Ads Editor een lijst van fouten en waarschuwingen weer.
 6. Klik op Geïmporteerde wijzigingen controleren.
 7. Wijzigingen die zijn geïmporteerd vanuit het csv-bestand, worden in uw account weergegeven als voorgestelde wijzigingen.
  • Klik op Voorgestelde wijzigingen behouden om alle wijzigingen te accepteren.
  • Klik op Voorgestelde wijzigingen afwijzen om alle wijzigingen af te wijzen.
  • Voer deze instructies uit om afzonderlijke wijzigingen te controleren en te accepteren of af te wijzen.

Productgroepfouten oplossen

Hieronder volgen oplossingen voor foutmeldingen die u kunt ontvangen nadat u uw csv-bestand heeft geïmporteerd of wijzigingen heeft aangebracht in uw productgroepen:

Foutmelding Probleem Oplossing
Productgroep wordt meerdere keren door dezelfde dimensie onderverdeeld.

U heeft een productgroep toegevoegd die meerdere keren door dezelfde dimensie wordt onderverdeeld. Houd er rekening mee dat categorie en producttype meerdere keren mogen voorkomen.

Verwijder de productgroep.

Productgroep wordt meer dan vijf keer op producttype onderverdeeld.

Deze fout is vergelijkbaar met de fout hierboven, maar is van toepassing op de dimensie 'Producttype', die maximaal vijf keer mag voorkomen.

Verwijder de productgroep.

Kan het producttype 'Overige items' niet onderverdelen in een ander producttype.

U kunt het producttype 'Overige items' niet onderverdelen in een ander producttype.

Verwijder de productgroep.

Productgroep bevat een categorie die niet geldig is voor het land van verkoop van de campagne.

In sommige landen zijn bepaalde categorieën niet toegestaan. Deze foutmelding wordt weergegeven als u een productgroep met een dergelijke categorie toevoegt aan een campagne die dat land van verkoop target.

Verwijder de productgroep.
Productgroep bevat een ongeldige categoriestructuur.

De categoriedimensie kan meerdere malen voorkomen in een productgroep, maar elke volgende categorie moet een subcategorie zijn van de vorige. '*/ Categorie=sport / Categorie=voetbal' is bijvoorbeeld een geldige structuur, maar '*/ Categorie=sport / Categorie=damesschoenen' is dat niet.

Wijzig de categorie zodat de dimensies subcategorieën zijn.

Productgroepwaarden bevatten een of meer van deze ongeldige tekenreeksen: == of &+

Om technische redenen mogen deze tekenreeksen niet voorkomen in de dimensiewaarden.

Verwijder de productgroep.

U kunt een niet-bestaande productgroep niet onderverdelen.

U kunt alleen een bestaande productgroep onderverdelen. Verdeel een bestaande productgroep onder.

In deze productgroep ontbreekt de onderverdeling 'Overige items'.

Elke productgroep met een onderverdeling moet de productgroep 'Overige items' bevatten.

Corrigeer de productgroepstructuur.

De enige onderverdeling 'Overige items' van de productgroep is verwijderd. Elke productgroep moet exact 1 onderverdeling 'Overige items' bevatten.

U heeft een productgroep 'Overige items' gemarkeerd voor verwijdering, maar elke productgroep met een onderverdeling moet de productgroep 'Overige items' bevatten.

Corrigeer de productgroepstructuur.

Dit dimensietype komt niet overeen met andere onderverdelingen. Elke productgroep moet volgens hetzelfde dimensietype worden onderverdeeld.

Elke productgroep moet volgens hetzelfde dimensietype worden onderverdeeld. 

Corrigeer de productgroepstructuur.

Deze productgroep is een dubbele onderverdeling.

Deze productgroep is gelijk aan een andere productgroep in dezelfde advertentiegroep.

Verwijder de dubbele productgroep.

Als u deze productgroep verwijdert, worden ook alle onderverdelingen verwijderd.

U heeft geprobeerd een productgroep te verwijderen zonder de onderverdelingen.

Verwijder de onderverdelingen.

Als u de productgroep uit een onderverdeling wijzigt, blijven er verweesde subdimensies achter.

Dit gebeurt wanneer u het type van een productgroep wijzigt van 'Onderverdeling' in 'Geschikt voor bieden' of 'Uitgesloten'. 

Corrigeer de productgroepstructuur.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu