Pirkumu kampaņu izveidošana un rediģēšana, izmantojot CSV failu

Varat izmantot CSV failu, lai Google Ads redaktorā izveidotu vai rediģētu pirkumu kampaņas. Ar CSV failu varat vienlaikus pievienot vai mainīt vairākus vienumus savā pirkumu kampaņā. CSV failu varat izmantot arī savas kampaņas vai reklāmu kopu dublēšanai, vienas kampaņas sadalīšanai vairākās kampaņās vai reklāmu kopās, kā arī kampaņas pārvietošanai uz citu Google Ads kontu.

Tālāk ir norādītas formatēšanas vadlīnijas, kas jāievēro, lai nodrošinātu sekmīgu importēšanu.

CSV faila formatēšana

Lai varētu importēt CSV failu, tajā ir jābūt tālāk norādītajām slejām. 

Slejas nosaukums Apraksts
Kampaņa Kampaņai piešķirtais nosaukums.
Pārdošanas valsts Valsts kods (divi burti) vai nosaukums
Kampaņas veids Kampaņas veidam ir jābūt “Pirkumi”.
Reklāmu kopa

Reklāmu kopas nosaukums.

Maksimālā MPK Pašreizējā produktu grupas maksimālā maksas par klikšķi cena.
Krājumu filtrs Tas ir papildu veids, kā izslēgt konkrētu jūsu Google Merchant Center konta produktu rādīšanu produktu pirkumu reklāmās.
Produktu grupa Pilns produktu grupas ceļš jūsu produktu grupu hierarhijā. Uzziniet, kā rediģēt produktu grupu.
Produktu grupas veids Produktu grupas veids var būt “Izslēgta”, “Ar cenu” vai “Apakšgrupa”.
Tirgotāja identifikators, tirgotāja ID vai tirgotājs Ar kampaņā reklamētajiem produktiem saistītā Google tirgotāju centra konta ID.
Budžets Jūsu kampaņas budžets.

 

Skatiet Shopping campaign template piemēru.

CSV faila augšupielādēšana

Kad CSV fails ir sagatavots, veiciet tālāk norādītās darbības, lai failu importētu Google Ads redaktorā.

 1. Atlasiet Konts > Importēt. (Ja gaidīšanas režīmā atrodas vēl citas ierosinātās izmaiņas, izvēlnes vienums tiks iezīmēts pelēkā krāsā. Kad esat apstiprinājis vai noraidījis citus ierosinājumus, varat turpināt darbu.)
 2. Izvēlieties No faila…, lai atlasītu failu, vai Ielīmēt tekstu, lai kopētu un ielīmētu CSV faila datus.
 3. Pārskatiet sleju galvenes. Ja galvene nav pareiza, atlasiet pareizo galveni nolaižamajā izvēlnē.
  • Priekšskatījumā tiek parādītas ne vairāk kā 100 CSV faila rindas. Ja failā ir vairāk par 100 rindām, tās tiek iekļautas importēšanas procesā arī tad, ja priekšskatījumā tās nav redzamas.
  • Vairākām slejām var būt vienādas galvenes. Piemēram, ja atslēgvārdi ir divās slejās, atlasiet šīm abām slejām galveni Keyword. Ņemiet vērā, ka tiks izmantota tikai pirmā jebkuras rindas vērtība. Piezīme: ja iestatījumos vai preferencēs izvēlējāties iekļaut sākotnējās vērtības CSV eksportēšanas laikā, dažiem vienumiem, iespējams, redzēsit divas identificējošas slejas — viena būs ar virsrakstu “#Original”, bet otra būs paredzēta jaunajām vērtībām, kuras var lietot. Uzzināt vairāk 
 4. Noklikšķiniet uz Importēt. Ja nepieciešams, importēšanu vēlāk var atsaukt.
 5. Pārskatiet importēto izmaiņu sarakstu. Ja rodas ar CSV failu saistītas problēmas, Google Ads redaktorā tiek parādīts kļūdu un brīdinājumu saraksts.
 6. Noklikšķiniet uz Pārskatīt importētās izmaiņas.
 7. No CSV faila importētās izmaiņas kontā tiek rādītas kā ieteiktās izmaiņas.
  • Lai apstiprinātu visas izmaiņas, noklikšķiniet uz Saglabāt piedāvātās izmaiņas.
  • Lai noraidītu visas izmaiņas, noklikšķiniet uz Noraidīt piedāvātās izmaiņas.
  • Lai pārskatītu un apstiprinātu vai noraidītu atsevišķas izmaiņas, rīkojieties saskaņā ar šiem norādījumiem.

Produktu grupas kļūdu labošana

Tālāk ir sniegta informācija par darbībām, kas jāveic, ja pēc CSV faila importēšanas vai izmaiņu veikšanas produktu grupās saņemat kļūdu ziņojumus.

Kļūdas ziņojums Problēma Kā to novērst
Produktu grupas sīkākai sadalīšanai vairākas reizes tiek izmantots viens un tas pats rādītājs.

Jūs esat pievienojis produktu grupu, kuras sīkākai sadalīšanai vairākas reizes ir izmantots viens un tas pats rādītājs. Ņemiet vērā: kategorija un produkta veids drīkst būt izmantots vairākkārt.

Noņemiet šo produktu grupu.

Produktu grupa vairāk nekā piecas reizes ir sadalīta sīkāk pēc produkta veida.

Šī kļūda līdzinās iepriekš aprakstītajai, bet attiecas uz produkta veida rādītāju, kas var būt izmantots ne vairāk kā piecas reizes.

Noņemiet šo produktu grupu.

Produkta veidu “Visi pārējie” nevar sadalīt sīkāk, pamatojoties uz citu produkta veidu.

Nedrīkst sadalīt produkta veidu “Visi pārējie” sīkāk, pamatojoties uz citu produkta veidu.

Noņemiet šo produktu grupu.

Produktu grupā ir norādīta kategorija, kas nav derīga kampaņas pārdošanas valstī.

Dažās valstīs nav atļautas noteiktu veidu kategorijas. Šis kļūdas ziņojums tiek parādīts tad, ja pievienojat produktu grupu, kurā šāda kategorija ir izmantota kampaņā, kuras mērķauditorijas atlasē ir iekļauta attiecīgā pārdošanas valsts.

Noņemiet šo produktu grupu.
Produktu grupā ir norādīta nederīga kategoriju hierarhija.

Kategorijas rādītājs produktu grupā var būt izmantots vairāk nekā vienu reizi, bet katram nākamajam rādītājam ir jābūt iepriekšējā rādītāja apakškategorijai. Piemēram: “*/ Kategorija=Sports / Kategorija=Futbols” ir derīgs rādītājs, bet “*/ Kategorija=Sports / Kategorija=Sieviešu apavi” nav derīgs.

Nomainiet kategoriju, lai nākamie rādītāji būtu apakškategorijas.

Produktu grupas vērtībās ir ietverta viena vai vairākas nederīgas rakstzīmju virknes: == vai &+

Tehnisku iemeslu dēļ neviena rādītāja vērtībā nedrīkst būt ietvertas šīs rakstzīmju virknes.

Noņemiet šo produktu grupu.

Nevar sīkāk sadalīt neeksistējošu produktu grupu.

Sīkāk drīkst sadalīt tikai esošu produktu grupu. Sadaliet sīkāk kādu no esošajām produktu grupām.

Šajā produktu grupā nav apakšgrupas “Visi pārējie”.

Visās produktu grupās, kurās ir apakšgrupa, ir jābūt ietvertai produktu grupai “Visi pārējie”.

Izlabojiet šīs produktu grupas struktūru.

Tika noņemta produktu grupas vienīgā apakšgrupa “Visi pārējie”. Katrā produktu grupā jābūt tieši 1 šādai apakšgrupai.

Jūs atzīmējāt dzēšanai produktu grupu “Visi pārējie”, bet katrā produktu grupā, kurā ir apakšgrupa, ir jābūt ietvertai produktu grupai “Visi pārējie”.

Izlabojiet šīs produktu grupas struktūru.

Šis rādītāja veids neatbilst pārējām apakšgrupām. Produktu grupas sīkākai sadalīšanai ir jāizmanto viens un tas pats rādītāja veids.

Visu produktu grupu sīkākai sadalīšanai ir jāizmanto viens un tas pats rādītājs. 

Izlabojiet šīs produktu grupas struktūru.

Šī produktu grupa ir dublēta apakšgrupa.

Šī produktu grupa ir tāda pati kā cita produktu grupa tajā pašā reklāmu kopā.

Noņemiet dublēto produktu grupu.

Noņemot šo produktu grupu, tiek noņemtas arī tās apakšgrupas.

Jūs mēģinājāt noņemt produktu grupu, nenoņemot apakšgrupas.

Noņemiet apakšgrupas.

Apakšgrupā mainot produktu grupu, rodas nepiesaistīti pakārtoti rādītāji.

Šāda situācija rodas, mainot produktu grupas veidu no “Apakšgrupa” uz “Ar cenu” vai “Izslēgta”. 

Izlabojiet šīs produktu grupas struktūru.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne