Έκδοση 11.1.3

Αυτή η έκδοση υπηρεσίας εστιάζει στη βελτιωμένη απόδοση ετικετών, συνδέσμων ιστότοπου και εισαγωγών CSV, σε συνδυασμό με μικρές διορθώσεις σφαλμάτων.

Ετικέτες: Αρκετές βελτιώσεις στην επισήμανση συσχετίσεων και την ικανότητα κατάργησης ετικετών από λέξεις-κλειδιά. Βελτιώσεις απόδοσης για λογαριασμούς που έχουν ετικέτες που συνδέονται σε πολλές οντότητες.

Μεταφορτώσεις συνδέσμων ιστότοπου: Σημαντικά αυξημένες ταχύτητες μεταφόρτωσης για συσχετίσεις συνδέσμων ιστότοπου.

Εισαγωγή CSV: Βελτιώσεις απόδοσης για να επιτρέπεται η ταχύτερη εισαγωγή για λογαριασμούς με πολλές ομάδες διαφημίσεων.

Προβολή πρόσφατων αλλαγών (γρήγορα): Διορθώθηκαν προβλήματα όσον αφορά τους τροποποιητές υποβολής προσφορών καμπάνιας και την αλλαγή κριτηρίων μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών.

Προγράμματα διαφημίσεων καμπάνιας: Οι πρόσφατα δημιουργημένες καμπάνιες θα αναρτούν τα προγράμματα διαφημίσεων.

Διαχειριστής λογαριασμών: Βελτιωμένη ταχύτητα και απόδοση κατά την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού διαχειριζόμενων λογαριασμών.

Επικύρωση: Η λειτουργία τοπικής επικύρωσης δεν εμφανίζει πλέον λανθασμένα σφάλματα για έγκυρες αλλαγές και η επικύρωση επιτρέπει τα εργαλεία προσαρμογής διαφημίσεων στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Εντοπισμός διπλότυπων λέξεων-κλειδιών: Στα αποτελέσματα αναζήτησης δεν υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Πραγματοποίηση πολλών αλλαγών: Καταργήθηκε η επιλογή "Αντικατάσταση" από το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλών αλλαγών" στην καρτέλα "Διαμερίσματα προϊόντων" για να αποφεύγονται τα σφάλματα κατά την ανάρτηση αλλαγών.

Εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου: Οι υπολογιστές Mac με οθόνες Retina εμφανίζουν σωστά το εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου του Editor.

Βελτιώσεις εφαρμογής: Μικρές διορθώσεις για την αποφυγή σφαλμάτων και τη βελτίωση της ενοποίησης API.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας