Έκδοση 11.1.3

Αυτή η έκδοση υπηρεσίας εστιάζει στη βελτιωμένη απόδοση ετικετών, συνδέσμων ιστοτόπου και εισαγωγών CSV, καθώς και σε μικρές διορθώσεις σφαλμάτων. Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor.

Ετικέτες: Αρκετές βελτιώσεις στις συσχετίσεις ετικετών και τη δυνατότητα κατάργησης ετικετών από λέξεις-κλειδιά. Βελτιώσεις απόδοσης για λογαριασμούς που έχουν ετικέτες που συνδέονται σε πολλές οντότητες.

Μεταφορτώσεις συνδέσμων ιστότοπου: Σημαντικά αυξημένες ταχύτητες μεταφόρτωσης για συσχετίσεις συνδέσμων ιστότοπου.

Εισαγωγή CSV: Βελτιώσεις απόδοσης για να επιτρέπεται η ταχύτερη εισαγωγή για λογαριασμούς με πολλές ομάδες διαφημίσεων.

Προβολή πρόσφατων αλλαγών (γρήγορα): Διορθώθηκαν προβλήματα όσον αφορά τους τροποποιητές υποβολής προσφορών καμπάνιας και την αλλαγή κριτηρίων μεταξύ θετικών και αρνητικών τιμών.

Προγράμματα διαφημίσεων καμπάνιας: Οι πρόσφατα δημιουργημένες καμπάνιες θα αναρτούν τα προγράμματα διαφημίσεων.

Διαχειριστής λογαριασμών: Βελτιωμένη ταχύτητα και απόδοση κατά την αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού διαχειριζόμενων λογαριασμών.

Επικύρωση: Η λειτουργία τοπικής επικύρωσης δεν εμφανίζει πλέον λανθασμένα σφάλματα για έγκυρες αλλαγές και η επικύρωση επιτρέπει τα εργαλεία προσαρμογής διαφημίσεων στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης.

Εντοπισμός διπλότυπων λέξεων-κλειδιών: Στα αποτελέσματα αναζήτησης δεν υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Πραγματοποίηση πολλών αλλαγών: Καταργήθηκε η επιλογή "Αντικατάσταση" από το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλών αλλαγών" στην καρτέλα "Διαμερίσματα προϊόντων" για να αποφεύγονται τα σφάλματα κατά την ανάρτηση αλλαγών.

Ορθογραφικός έλεγχος: Στους υπολογιστές Mac με οθόνες Retina εμφανίζεται σωστά ο ορθογραφικός έλεγχος του Εργαλείου επεξεργασίας.

Βελτιώσεις εφαρμογής: Διάφορες βελτιώσεις σταθερότητας και απόδοσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας