Έκδοση 11.1.2

Αυτή η έκδοση σέρβις διορθώνει αρκετά ζητήματα στους εξής τομείς.

Αντικατάσταση κειμένου: Το Google Ads Editor μπορεί να αντικαθιστά κείμενο σε τελικά URL και τελικά URL για κινητά.

Στόχευση ομάδας διαφημίσεων: Διορθώθηκε ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου εμφανιζόταν στους χρήστες μια προειδοποίηση που ανέφερε ότι μια ομάδα διαφημίσεων δεν έχει κριτήρια στόχευσης, ακόμα και αν στοχευόταν μια εφαρμογή για κινητά ή μια κατηγορία εφαρμογών για κινητά.

Αρνητική αναζήτηση: Βελτιώσεις στην ακρίβεια της αρνητικής αναζήτησης.

Αναζητήσεις "Προεπιλεγμένη:" και "οποιαδήποτε:": Περιλαμβάνει τελικά URL και τελικά URL για κινητά.

Στατιστικά στοιχεία κόστους ανά μετατροπή: Έγινε λήψη με συγχρονισμό των στατιστικών στοιχείων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας