גרסה 11.0.3

חדש במהדורה זו: תיקון של מספר בעיות ושיפור הביצועים והאמינות.

נתונים של קישורי sitelink: כל הנתונים של קישורי sitelink מזוהים במהלך הייבוא.

מודעות תבנית: אפשר להעלות את כל מודעות התבנית.

הורדת נתונים סטטיסטיים (Windows): ההורדה של נתונים סטטיסטיים של מודעות ב-Windows תוקנה.

קישורי sitelink משותפים כפולים: שגיאת אזהרה צהובה תופיע כאשר קיימת כפילות של קישורי sitelink משותפים.

מקשי קיצור לניווט: עכשיו אפשר להשתמש במקשי קיצור לניווט כדי לעבור לפריטים שונים בממשק.

יצוא תצוגת חשבון: האפשרות 'יצא בחירה נוכחית...' זמינה מעץ החשבון.

סוגי הצעות מחיר משולבים: אפשר להשתמש בהצעת המחיר 'הגדר הצעות שאינן גבוהות מ:' בשילוב עם הצעת המחיר 'הגדל הצעות מחיר בהתאם להערכת המחיר של הדף הראשון/לחלק העליון של הדף'.

חיפוש מודעות תמונה: חיפוש מודעות תמונה ישתמש בשם התמונה כברירת מחדל.

עמודות ניתנות למיון: אפשר למיין את העמודות 'ציון איכות של מילת מפתח', 'הצעת מחיר לדף הראשון' ו'הצעת מחיר לחלק העליון של הדף'.

מיון תמונות לפי ממדים: אפשר למיין מודעות תמונה לפי ממדי התמונה.

נתונים סטטיסטיים: הערכים האמיתיים של נתונים סטטיסטיים לא יעוגלו כלפי מעלה בעת החלת מסננים או חיפוש אחר ערכים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?