Έκδοση 11.0.3

Αυτή η έκδοση διορθώνει αρκετά ζητήματα με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας.

Δεδομένα συνδέσμων ιστότοπων: Αναγνωρίζονται όλα τα δεδομένα συνδέσμων ιστότοπων κατά την εισαγωγή.

Διαφημίσεις προτύπων: Είναι δυνατή η μεταφόρτωση όλων των διαφημίσεων προτύπων.

Λήψη στατιστικών στοιχείων (Windows): Έχει διορθωθεί η λήψη στατιστικών στοιχείων διαφημίσεων στα Windows.

Διπλότυποι κοινόχρηστοι σύνδεσμοι ιστότοπων: Θα εμφανίζεται ένα κίτρινο βέλος προειδοποίησης, αν υπάρχουν διπλότυποι κοινόχρηστοι σύνδεσμοι ιστότοπων.

Συντομεύσεις πλοήγησης: Διατίθενται πλέον συντομεύσεις πληκτρολογίου για πλοήγηση με την επισήμανση "μετάβαση σε".

Προβολή εξαγωγής λογαριασμού: Διατίθεται πλέον η επιλογή "Εξαγωγή τρέχουσας επιλογής…" στο δέντρο ιεραρχίας λογαριασμού.

Τύποι συνδυασμένων προσφορών: Η προσφορά "Ορισμός όχι πάνω από…" μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την προσφορά "Αύξηση προσφορών στην πρώτη εκτίμηση/στην εκτίμηση στο επάνω μέρος της σελίδας".

Αναζήτηση διαφημίσεων με εικόνα: Η αναζήτηση διαφημίσεων με εικόνα θα χρησιμοποιεί το όνομα της εικόνας από προεπιλογή.

Στήλες με δυνατότητα ταξινόμησης: Είναι δυνατή η ταξινόμηση των στηλών δείκτη ποιότητας λέξεων-κλειδιών, προσφοράς πρώτης σελίδας και προσφοράς επάνω μέρους σελίδας.

Ιδιότητες εικόνας με δυνατότητα ταξινόμησης: Είναι δυνατή η ταξινόμηση διαφημίσεων με εικόνα ανάλογα με τις ιδιότητες της εικόνας.

Αριθμοί στατιστικών στοιχείων: Οι πραγματικές τιμές των στατιστικών στοιχείων δεν θα στρογγυλοποιούνται κατά την εφαρμογή φίλτρων ή κατά την αναζήτηση τιμών.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας