Παρουσίαση του AdWords Editor 11

Το AdWords Editor έχει επανασχεδιαστεί, προκειμένου να γίνει ακόμα ευκολότερη η πλοήγηση και διαχείριση του λογαριασμού, είτε χρειάζεστε γρήγορη πρόσβαση σε συνήθεις εργασίες ή σε σύνθετες λειτουργίες και ρυθμίσεις. Επίσης, έχει ανανεωθεί η οπτική εμφάνιση και η διάταξη ολόκληρου του εργαλείου. Χάρη στην ενημέρωση των εργαλείων και των λειτουργιών, μπορείτε να έχετε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο του λογαριασμού σας.

Λήψη του AdWords Editor 11

Δείτε το βίντεο

Τι νέο υπάρχει στο AdWords Editor 11

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο, για να μεταβείτε σε μια ενότητα αυτής της σελίδας και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Διεπαφή

Διαχείριση και πλοήγηση

Εργαλεία και λειτουργίες


Λίστα τύπων

Αλλαγή της προβολής δεδομένων με τη λίστα τύπων

Θα βρείτε τη λίστα τύπων στην πλευρική γραμμή, κάτω από την ιεραρχημένη προβολή. Κάντε κλικ σε έναν τύπο, όπως, για παράδειγμα, Λέξεις-κλειδιά, Διαφημίσεις, Ομάδες διαφημίσεων, Καμπάνιες κ.λπ., για να αλλάξετε την προβολή δεδομένων για μια επιλεγμένη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων. Εναλλακτικά, κάντε διπλό κλικ σε έναν τύπο, για να ανοίξετε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Δίπλα στον τύπο στοιχείου μπορείτε, επίσης, να βλέπετε τον αριθμό των στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, τον αριθμό των λέξεων-κλειδιών για την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που έχετε επιλέξει. Αν πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση, ο αριθμός θα ανανεωθεί, ώστε να εμφανίζεται το πλήθος των στοιχείων που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας. Για παράδειγμα, αν αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας 5 από τις 200 λέξεις-κλειδιά, θα εμφανίζεται η επισήμανση "5/200" δίπλα στον τύπο Λέξεις-κλειδιά) Με το αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά πλευρά της λίστας τύπων μπορείτε να φιλτράρετε τους τύπους αρχείων και να αποκρύψετε τύπους που δεν χρησιμοποιούνται.


Αναδυόμενα παράθυρα

Προβολή και επεξεργασία διαφορετικών τμημάτων του λογαριασμού ταυτόχρονα

Χάρη στα αναδυόμενα παράθυρα μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα διαφορετικά τμήματα του λογαριασμού, των καμπανιών ή των ομάδων διαφημίσεων που διαθέτετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο, για να προβάλετε τις λέξεις-κλειδιά σας, ενώ συντάσσετε διαφημιστικό κείμενο.

Πώς να ανοίξετε αναδυόμενα παράθυρα:

 1. Επιλέξτε το λογαριασμό σας ή οποιονδήποτε αριθμό καμπανιών και ομάδων διαφημίσεων στην ιεραρχημένη προβολή.
 2. Κάντε διπλό κλικ σε έναν τύπο (για παράδειγμα, Λέξεις-κλειδιά) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο με το βέλος ανάδυσης παραθύρου στο μενού τύπων, για να ανοίξετε ένα αναδυόμενο παράθυρο.
 3. Για να ανοίξετε ένα δεύτερο αναδυόμενο παράθυρο για τα επιλεγμένα στοιχεία, επαναλάβετε τα βήματα 1-2.

Αν ανοίξατε ένα αναδυόμενο παράθυρο και κατόπιν επιλέξατε διαφορετικές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων, οι πληροφορίες στο αναδυόμενο παράθυρο θα ενημερωθούν, ώστε να εμφανίζονται οι νέες επιλογές σας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε διαφορετικές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "συν", στο επάνω μέρος του αναδυόμενου παραθύρου.


Ισχυρότερη διαχείριση λογαριασμών

Λήψη πολλών λογαριασμών ταυτόχρονα ή ολόκληρων λογαριασμών MCC

Accounts manager

Με τη διαχείριση λογαριασμών μπορείτε πλέον να προσθέτετε και να διαχειρίζεστε έναν ολόκληρο λογαριασμό MCC μέσα στο AdWords Editor. Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιείτε λήψη δεδομένων για πολλούς λογαριασμούς ταυτόχρονα, αντί για κάθε λογαριασμό μεμονωμένα.

Επιπλέον, στη διαχείριση λογαριασμών μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά τον συνολικό αριθμό αλλαγών, σφαλμάτων και προειδοποιήσεων στο λογαριασμό.


Άνοιγμα πολλαπλών λογαριασμών

Σύγκριση, προβολή και επεξεργασία περισσότερων του ενός λογαριασμών ταυτόχρονα

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση λογαριασμών, για να διαχειρίζεστε, να επεξεργάζεστε και να προβάλλετε πολλούς λογαριασμούς σε αντιπαραβολή. Μπορείτε, επίσης, να αντιγράφετε και να επικολλάτε στοιχεία μεταξύ λογαριασμών.

Πώς να ανοίξετε πολλούς λογαριασμούς:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί, για να ανοίξετε τη διαχείριση λογαριασμών.
 2. Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό από αυτόν που ήδη προβάλλετε.
 3. Αν δεν έχετε ακόμα προσθέσει επιπλέον λογαριασμούς, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και ακολουθήστε τα βήματα, για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Πώς να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ λογαριασμών:

 1. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, για να ανοίξετε πολλούς λογαριασμούς στο AdWords Editor.
 2. Όταν ανοίξουν τα παράθυρα των λογαριασμών, μεταφέρετε και αποθέστε στοιχεία από την προβολή δεδομένων στον έναν λογαριασμό στην ιεραρχημένη προβολή στον άλλο λογαριασμό. Μπορείτε, επίσης, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στοιχεία από τον έναν λογαριασμό στον άλλο.

Επιλογή πολλαπλών στοιχείων

Προβολή και επικόλληση στοιχείων σε πολλαπλές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία πολλαπλής επιλογής, για να προβάλλετε στοιχεία σε οποιονδήποτε συνδυασμό καμπανιών ή ομάδων διαφημίσεων στην ιεραρχημένη προβολή ή για να επικολλάτε στοιχεία σε πολλαπλές καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων ταυτόχρονα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλής επιλογής:

 1. Στην ιεραρχημένη προβολή, χρησιμοποιήστε Ctrl + click (Windows) ή ⌘ + click (Mac), για να επιλέξετε πολλαπλές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων.
 2. Επιλέξτε έναν τύπο από το μενού τύπων, για να προβάλετε στοιχεία από τις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων που επιλέξατε.

Πώς να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στοιχεία σε πολλαπλές καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων:

 1. Αντιγράψτε ένα σύνολο στοιχείων, για παράδειγμα, λέξεις-κλειδιά, διαφημίσεις κ.λπ.
 2. Στην ιεραρχημένη προβολή, χρησιμοποιήστε Ctrl + click (Windows) ή ⌘ + click (Mac), για να επιλέξετε πολλαπλές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων.
 3. Επικολλήστε τα στοιχεία στις καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων που έχετε επιλέξει.
 4. Επιβεβαιώστε τις ομάδες διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να επικολλήσετε τα στοιχεία και κάντε κλικ στην επιλογή OK.


Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών

Αυτόματη οργάνωση των δεδομένων σας σε σειρές και στήλες για μαζικές επεξεργασίες

Το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών" οργανώνει αυτόματα το κείμενό σας σε σειρές και στήλες, ώστε να μπορείτε να προσθέτετε, να ενημερώνετε ή να καταργείτε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Πραγματοποίηση πολλών αλλαγών":

 1. Στη λίστα τύπων, επιλέξτε τον τύπο στοιχείου που θέλετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε, για παράδειγμα Λέξεις-κλειδιά.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πραγματοποίηση πολλαπλών αλλαγών.
 3. Καταχωρίστε τα δεδομένα με έναν από τους εξής δύο τρόπους:
  1. Αντιγραφή και επικόλληση μιας λίστας αλλαγών: Επικολλήστε τις αλλαγές σας ή κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση από το πρόχειρο. Θα παρατηρήσετε ότι το εργαλείο οργανώνει αυτόματα τα δεδομένα σε σειρές και στήλες.
  2. Απευθείας πληκτρολόγηση δεδομένων: Αρχίστε επιλέγοντας μια κεφαλίδα στήλης, για παράδειγμα Λέξεις-κλειδιά. Κατόπιν, κάντε κλικ στο κελί, για να εμφανιστεί ο δρομέας. Διασφαλίστε ότι το εργαλείο πρόκειται να ενημερώσει τις σωστές καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων, επιλέγοντας Τα δεδομένα μου περιλαμβάνουν στήλες για καμπάνιες ή/και ομάδες διαφημίσεων ή Χρήση επιλεγμένων προορισμών και επιλεγμένων καμπανιών ή ομάδων διαφημίσεων. Κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 4. Ελέγξτε τη σύνοψη των αλλαγών σας, καθώς και τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις.
 5. Για έξοδο από το εργαλείο, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση και έλεγχος αλλαγών, για να δείτε τις αλλαγές στο λογαριασμό σας. Κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση, για να διατηρήσετε τις αλλαγές ή στην επιλογή Απόρριψη, για να αναιρέσετε τις αλλαγές.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά και ακύρωση, για να αναιρέσετε τις αλλαγές.

Αναίρεση και επανάληψη πολλαπλών αλλαγών

Αναίρεση ή επανάληψη διαδοχικών αλλαγών

Αναιρέσετε ή επαναλάβετε μία ή περισσότερες διαδοχικές αλλαγές ή χρησιμοποιήστε τα μενού "Αναίρεση" ή "Επανάληψη", για να επιλέξετε μια αλλαγή ή μια σειρά αλλαγών. Στα μενού "Αναίρεση" και "Επανάληψη" παρακολουθούνται έως και 20 αλλαγές.

Πώς να αναιρέσετε αλλαγές:

 1. Για να αναιρέσετε μια αλλαγή, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό Ctrl + Z (Windows) ή ⌘ + Z (Mac).
 2. Για να αναιρέσετε μια σειρά αλλαγών, επαναλάβετε το βήμα 1 to undo a series of changes.

Πώς να επαναλάβετε αλλαγές:

 1. Για να επαναλάβετε μια αλλαγή η οποία προηγουμένως είχε αναιρεθεί, χρησιμοποιήστε το συνδυασμό Shift + Ctrl + Z (Windows) ή Shift + ⌘ + Z (Mac).
 2. Για να επαναλάβετε μια σειρά αλλαγών, επαναλάβετε το βήμα 1.

Πώς να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε μια αλλαγή από το μενού:

 1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο μενού Αναίρεση ή Επανάληψη.
 2. Επιλέξτε τις αλλαγές που θέλετε να αναιρέσετε ή να επαναλάβετε. Αν αναιρέσετε μια αλλαγή, θα αναιρεθούν και οποιεσδήποτε αλλαγές έγιναν μετά από αυτή.


Εξυπνότερη αναζήτηση

Αναζήτηση με φίλτρα, πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης, αποθηκευμένες αναζητήσεις και ακόμα περισσότερα

Με την αναζήτηση του AdWords Editor μπορείτε πλέον να κάνετε τα εξής:

 • Κάντε τις αναζητήσεις σας πιο συγκεκριμένες με πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης
  Πληκτρολογήστε την πρώτη αναζήτηση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να καταχωρίσετε μια δεύτερη αναζήτηση, η οποία θα εφαρμοστεί επίσης στα αποτελέσματά σας, αν αυτό είναι δυνατόν.
 • Επεξεργαστείτε γρήγορα μια υπάρχουσα αναζήτηση
  Κάντε διπλό κλικ στην αναζήτηση στη γραμμή αναζήτησης, για να την επεξεργαστείτε.
 • Δημιουργία σύνθετων αναζητήσεων
  Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού αναζήτησης Σύνθετη αναζήτηση > Εργαλείο δημιουργίας σύνθετων αναζητήσεων, επιλέξτε τα κριτήρια αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτά τα βήματα, για να προσθέσετε περισσότερα από ένα κριτήρια από το εργαλείο δημιουργίας σύνθετων αναζητήσεων. Καταχωρίζοντας πολλούς όρους αναζήτησης (θυμηθείτε να πληκτρολογείτε έναν ανά γραμμή), θα λάβετε αποτελέσματα που αντιστοιχούν σε οποιονδήποτε από τους όρους.
 • Εφαρμογή φίλτρων για τον περιορισμό της αναζήτησης
  Κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού αναζήτησης Σύνθετη αναζήτηση > Προβολή φίλτρων και επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε στοιχεία που, μεταξύ άλλων, είναι νέα, έχουν υποστεί επεξεργασία ή περιέχουν σφάλματα. Φίλτρα μπορούν, επίσης, να εφαρμοστούν στην ιεραρχημένη προβολή και τη λίστα τύπων στην αριστερή πλευρική γραμμή, προκειμένου να εμφανίζονται συγκεκριμένα είδη καμπανιών, ομάδων διαφημίσεων και τύπων.
 • Αποθήκευση αναζήτησης για μετέπειτα χρήση
  Αφού καταχωρίσετε μια αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού αναζήτησης Σύνθετη αναζήτηση > Αποθηκευμένες αναζητήσεις > Αποθήκευση τρέχουσας αναζήτησης ως… και καταχωρίστε ένα όνομα για την αποθηκευμένη αναζήτηση. Για να χρησιμοποιήσετε την αποθηκευμένη αναζήτηση, κάντε κλικ στο εικονίδιο μενού αναζήτησης Σύνθετη αναζήτηση > Αποθηκευμένες αναζητήσεις και επιλέξτε το όνομα της αναζήτησης.
 • Χρησιμοποιήστε συντομεύσεις αναζητήσεων
  Μπορείτε να καταχωρίσετε μια αναζήτηση και να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις κειμένου, για να πραγματοποιήσετε γρήγορα αναζήτηση σε έναν επιλεγμένο τύπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση λέξη-κλειδί: πίτσα, για να βρείτε όλες τις λέξεις-κλειδιά με τον όρο πίτσα Δείτε ολόκληρη την πίστα των συντομεύσεων αναζήτησης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Γρήγορη πραγματοποίηση συνήθων εργασιών και πλοήγηση στο λογαριασμό με χρήση συντομεύσεων

Χάρη στις συντομεύσεις πληκτρολογίου, μπορείτε να πλοηγείστε γρήγορα σε περιοχές του λογαριασμού σας ή να δημιουργείτε νέα στοιχεία.

Πώς να προβάλετε μια λίστα με τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου:

Επιλέξτε Βοήθεια > Συντομεύσεις στο μενού της εφαρμογής ή πατήστε Ctrl + Shift + / (Windows) ή Alt + Cmd + Shift + / (Mac).


Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη

Πρόσβαση σε κοινόχρηστες στρατηγικές προσφοράς και συνδέσμους ιστότοπων

Η Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στο AdWords Editor συμπεριλαμβάνει κοινόχρηστες στρατηγικές προσφοράς και κοινόχρηστους συνδέσμους ιστοτόπων. Κάντε κλικ στην επιλογή Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη στην πλευρική γραμμή κάτω από τη λίστα τύπων, για να δείτε και να επεξεργαστείτε τα κοινόχρηστα στοιχεία ή για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε ετικέτες.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας