Експортиране на обобщена информация (HTML)

Обобщената информация в HTML е подходяща за споделяне с хора, които вероятно нямат достъп до Google Ads Редактор и не могат да преглеждат AES файлове. За да експортирате в HTML обобщена информация за определени кампании или целия Ви профил, изпълнете следните стъпки: 

  1. Отворете менюто Профил > Експортиране, след което изберете дали да експортирате целия профил, или избрани кампании и рекламни групи.
  2. Задайте име на файла и от полето за формат изберете HTML файлове (*.html).
  3. Кликнете върху Запазване.

Ще се отвори диалогов прозорец с информация за хода на експортирането. Кликнете върху Затваряне, за да затворите диалоговия прозорец.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си