Wersja 9.8.1

Kierowanie na lokalizację

Nowość Karta Lokalizacje: nowa karta Lokalizacje (w sekcji Kierowanie) pozwala szybko i łatwo dodawać, aktualizować oraz kopiować lokalizacje docelowe. Pole „Kierowanie na lokalizację” nie znajduje się już na karcie Kampanie. Pobierz najnowszą wersję Edytora Google Ads Więcej informacji

Formaty reklam

Nowość Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce: w Edytorze Google Ads możesz zarządzać komponentami dynamicznych reklam w wyszukiwarce, dynamicznymi reklamami w wyszukiwarce i celami reklam dynamicznych. Więcej informacji

Nowość Reklamy z listą produktów: w Edytorze Google Ads możesz teraz zarządzać reklamami z listą produktów i miejscami docelowymi produktów. Więcej informacji

Zaktualizowane reguły dynamicznego wstawiania: ciągi znaków w postaci {A.B.C:xxx} lub {A.B.C} są traktowane jako tagi dynamicznego wstawiania. Więcej informacji

Większe obrazy w reklamach graficznych: obrazy o rozmiarach 425 x 600, 300 x 600 i 300 x 1050 mogą mieć do 200 KB. Inne rozmiary wciąż obowiązuje limit 50 KB. (Pamiętaj, że rozmiary 425 x 600 i 300 x 1050 są obecnie niedostępne w interfejsie internetowym Google Ads).

Ustawienia kampanii

Zaktualizowany tekst: treść podanych niżej ustawień jest zgodna z widoczną na Twoim koncie Google Ads. Więcej informacji

Ustawienie kampanii Stary tekst Nowy tekst
Metoda wyświetlania Przyspieszona: wyświetlaj reklamy jak najszybciej Przyspieszona: wyświetlaj reklamy tak szybko, jak jest to rozsądnie możliwe
Rotacja reklam Wyświetlaj naprzemiennie: wyświetlaj reklamy bardziej równomiernie Wyświetlaj naprzemiennie równomiernie: wyświetlaj reklamy bardziej równomiernie przez 90 dni, a następnie zoptymalizuj je pod kątem kliknięć
Sieć reklamowa Tematycznie powiązane strony w całej sieci

Tylko tematycznie powiązane strony w wybranych miejscach docelowych i grupach odbiorców
Szeroki zasięg: wyświetlaj reklamy na stronach, które spełniają moje podstawowe kryteria kierowania

Zawężony zasięg: wyświetlaj reklamy tylko na stronach, które spełniają wszystkie moje kryteria kierowania
Nowość Dopasowanie ścisłe i do wyrażenia -- Uwzględnij wyrazy w liczbie mnogiej, z błędną pisownią i ich różne odmiany

Bez zbliżonych odmian
Metoda kierowania Kieruj na podstawie lokalizacji fizycznej lub zamiaru wyszukiwania (opcja zalecana)

Kieruj na podstawie lokalizacji fizycznej: sygnały lokalizacyjne z urządzeń

Kieruj na podstawie zamiaru wyszukiwania: hasła lokalizacji w zapytaniach użytkownika
Użytkownicy w mojej wybranej lokalizacji, szukający stron na jej temat lub przeglądający takie strony (zalecane)

Użytkownicy w mojej wybranej lokalizacji

Użytkownicy szukający stron na temat mojej wybranej lokalizacji lub przeglądający takie strony
Exclusion method Wykluczaj tylko według lokalizacji fizycznej (opcja zalecana)

Wykluczaj tylko według lokalizacji fizycznej i zamiaru wyszukiwania
Użytkownicy w mojej wykluczonej lokalizacji

Użytkownicy w mojej wykluczonej lokalizacji, szukający stron na jej temat lub przeglądający takie strony (zalecane)

Budżety wspólne są przeznaczone tylko do odczytu: w Edytorze Google Ads nie możesz ich zmieniać. Aby zmodyfikować budżet wspólny, zaloguj się na konto Google Ads na https://ads.google.com.

Import i eksport

Narzędzia „Dodaj wiele” do zmian dotyczących 1 kolumny: zmiany, które ograniczają się tylko do 1 kolumny (np. prosta lista słów kluczowych bez nazwy grupy reklam), możesz wprowadzać bez wybierania nagłówka kampanii.

Zmiana adresów URL reklamy poprzez import pliku CSV: możesz teraz zmieniać wyświetlany URL lub docelowy URL reklamy za pomocą importu pliku CSV.

Zmiany w eksporcie pliku CSV:

  • Mniej kolumn stanu w eksportowanym pliku CSV: stan jest podawany w 3 kolumnach („Stan kampanii” w przypadku kampanii, „Stan grupy reklam” w przypadku grup reklam i „Stan” w przypadku pozostałych elementów). Zobacz listę kolumn
  • Stan „Usunięto” w eksportowanym pliku CSV: elementy usunięte mają teraz w kolumnie „Stan” podaną wartość „Usunięto” zamiast pustego pola.
  • Kontrola stanu komponentu z lokalizacją: w wyeksportowanym pliku CSV kolumna Stan lokalnie usuniętych komponentów ma wartość „Usunięte”, w przeciwnym razie jest pusta. Na karcie Komponenty z lokalizacją nie ma już menu Stan.

Miejsca docelowe

Formatowanie tematów: reklamy możesz kierować na temat, stosując wiele różnych formatów. Na przykład takie formaty powodują identyczne kierowanie: Kategoria:Gry, Temat:Gry, Temat:8:Gry. Więcej informacji

Stawki: „maksymalna stawka CPC wybranych miejsc docelowych” na poziomie grupy reklam jest już niedostępna. Więcej informacji

Częstotliwość

Ulepszenia publikacji: jeśli publikujesz wiele zmian, w pewnym momencie publikowania możesz zobaczyć opcję opuszczenia Edytora Google Ads. Gdy później do niego wrócisz, zmiany będą już opublikowane. Więcej informacji

Zmiany wizualne

Nowy wygląd kart:

  • Zmienione karty: zaktualizowana struktura zawiera karty nowych wartości docelowych i typów reklam.
  • Zaktualizowane skróty klawiszowe: skróty do przechodzenia na różne karty odzwierciedlają nową strukturę kart. Przykład: aby otworzyć kartę Kierowanie, naciśnij Ctrl + 4 (Cmd + 4 na Macu).
  • Elastyczna szerokość kart: jeśli zmniejszysz główne okno Edytora Google Ads, karty zwężą się proporcjonalnie do nowego rozmiaru okna.

Szybkie linki do narzędzi: na kartach Grupy reklam i Kampanie znajdują się teraz linki do narzędzi (Zastąp tekst, Dołącz tekst i Zmień wielkość liter).

Inne uwagi

Używanie Edytora Google Ads podlega teraz Warunkom korzystania z usług Google. Podczas aktualizacji wszyscy użytkownicy są proszeni o ich akceptację.

Aktualna wersja zawiera też inne poprawki i ulepszenia.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne