Versija 9.8.1


Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas

Jaunums Cilne Atrašanās vietas: izmantojot jauno cilni Atrašanās vietas (sadaļā Mērķauditorijas atlase), varat ātri un viegli pievienot, atjaunināt un kopēt mērķauditorijas atlases atrašanās vietas. Mērķauditorijas atlase pēc atrašanās vietas vairs netiek rādīta cilnē Kampaņas. Uzziniet vairāk.


Reklāmu formāti

Jaunums Dinamiskās meklēšanas reklāmas: pārvaldiet Google Ads redaktorā savus dinamiskās meklēšanas reklāmu paplašinājumus, dinamiskās meklēšanas reklāmas un dinamiskās reklāmas mērķauditorijas atlases. Uzziniet vairāk.

Jaunums Produktu datu reklāmas: pārvaldiet Google Ads redaktorā savas produktu datu reklāmas un produktu mērķus. Uzziniet vairāk.

Atjauninātie dinamiskās ievietošanas noteikumi: jebkas, kas ir rakstīts formātā {A.B.C:xxx} vai {A.B.C}, tiek uzskatīts par dinamiskās ievietošanas tagu. Uzziniet vairāk.

Attēla reklāmās — lielāki attēli: attēli, kuru izmēri ir 425 x 600, 300 x 600 un 300 x 1050, var būt līdz pat 200 K lieli. Citu attēlu lieluma ierobežojums joprojām ir 50 K.


Kampaņas iestatījumi

Atjaunināts teksts: tālāk norādīto iestatījumu teksts ir tāds pats kā jūsu Google Ads kontā. Uzziniet vairāk.

Kampaņas iestatījums Vecais teksts Jaunais teksts
Piegādes veids Paātrināti: rādīt reklāmas, cik drīz vien iespējams Ātrpiegāde: rādīt reklāmas, cik drīz vien iespējams
Reklāmu rotācija Mainīt: rādīt reklāmas daudz vienmērīgāk Aktivizēt vienmērīgu reklāmu rotāciju: 90 dienas rādīt reklāmas vienmērīgāk un pēc tam optimizēt tās klikšķiem
Reklāmas tīkls Saistītas lapas visā tīklā

Saistītās lapas tikai manis pārvaldītajos izvietojumos un mērķauditorijās
Plaša sasniedzamība: rādīt reklāmas tajās lapās, kas atbilst galvenajai mērķauditorijas atlases metodei

Ierobežota sasniedzamība: rādīt reklāmas tikai tajās lapās, kas atbilst visām mērķauditorijas atlases metodēm
Jaunums Precīzā un frāzes atbilstība -- Iekļaut daudzskaitļa formas, vārdus ar pareizrakstības kļūdām un citus tuvus variantus

Neiekļaut tuvus variantus
Mērķauditorijas atlases metode Mērķauditorijas atlase, izmantojot fizisko atrašanās vietu vai meklēšanas nolūku (ieteicams)

Mērķauditorijas atlase, izmantojot fizisko atrašanās vietu: ierīces atrašanās vietas signāli

Mērķauditorijas atlase, izmantojot meklēšanas nolūku: atrašanās vietas vārdi lietotāju vaicājumos
Personas, kuras atrodas atlasītajā vietā, to meklē vai skata lapas par to (ieteicams)

Personas, kuras atrodas atlasītajā vietā

Personas, kuras meklē atlasīto vietu vai skata lapas par to
Izslēgšanas metode Izslēgšana tikai pēc fiziskās atrašanās vietas (ieteicams)

Izslēgšana pēc fiziskās atrašanās vietas un meklēšanas nolūka
Personas, kuras atrodas izslēgtajā vietā

Personas, kuras atrodas izslēgtajā vietā, to meklē vai skata lapas par to (ieteicams)

Koplietojamie budžeti ir pieejami tikai lasīšanas režīmā: Google Ads redaktorā nevar rediģēt koplietojamos budžetus. Lai mainītu koplietojamu budžetu, pierakstieties savā Google Ads kontā vietnē https://ads.google.com.


Importēšana un eksportēšana

Vienas slejas papildinājumiem paredzētie rīki “Pievienot vairākus”: izmaiņas, kuru ieviešanai nepieciešams, lai vismaz viena sleja (piemēram, vienkāršs atslēgvārdu saraksts bez reklāmu kopas nosaukuma) darbotos pareizi, un jums nav jāatlasa kampaņas galvene.

Mainiet reklāmu vietrāžus URL, izmantojot CSV importēšanu: tagad varat mainīt reklāmas redzamo URL vai galamērķa URL, izmantojot CSV importēšanu.

Izmaiņas CSV eksportēšanā:

  • Mazāk statusa sleju CSV eksportēšanā: statusa rādīšana ir apvienota trīs slejās (Campaign Status — kampaņām, Ad Group Status — reklāmu kopām un Status — visam pārējam). Skatiet sleju sarakstu.
  • Dzēsto vienumu statuss CSV eksportēšanā: tagad dzēstajiem vienumiem slejā Status tiek rādīts statuss “Deleted”, nevis atstāts tukšums.
  • Atrašanās vietas paplašinājuma statusa kontrole: izmantojot CSV eksportēšanu, lokāli dzēstiem paplašinājumiem slejā Status tiek rādīts statuss “Deleted”; citos gadījumos sleja Status paliek tukša. Cilnē Atrašanās vietas paplašinājumi vairs nav nolaižamās izvēlnes Statuss.

Izvietojumi

Tēmu formatēšana: tēmas mērķa atlasīšanai varat izmantot dažādus formātus. Piemēram, viens un tas pats mērķis tiks atlasīts, ja izmantosiet šādus formātus: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Uzziniet vairāk.

Cenas: reklāmu kopas līmeņa maksimālā MPK cena pārvaldītajos izvietojumos vairs nav pieejama. Uzziniet vairāk.


Publicēšana

Publicēšanas uzlabojumi: ja publicējat daudz izmaiņu, tagad noteiktā brīdī publicēšanas laikā varat iziet no Google Ads redaktora; pēc tam varat atgriezties vēlāk — izmaiņas jau būs publicētas. Uzziniet vairāk.


Vizuālās izmaiņas

Jauns ciļņu dizains

  • Mainīta ciļņu secība: ciļņu secība ir atjaunināta, lai tās būtu piemērotas jaunajiem reklāmu veidiem un mērķauditorijas atlasēm.
  • Atjaunināti īsinājumtaustiņi: nokļūšanai uz cilnēm paredzētas saīsnes atbilst jaunajai ciļņu secībai. Piemēram, lai atlasītu cilni Mērķauditorijas atlase, izmantojiet Ctrl+4 (Mac datorā — Cmd+4).
  • Elastīgs ciļņu platums: sašaurinot galveno Google Ads redaktora logu, arī cilnes kļūst šaurākas.

Ātras saites uz rīkiem: saites uz rīkiem (Aizstāt tekstu, Pievienot tekstu, Mainīt lielo burtu lietojumu) tagad ir redzamas cilnēs Reklāmu kopas un Kampaņas.


Citas piezīmes

Google Ads redaktorā tagad tiek izmantoti Google pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Visiem lietotājiem, veicot jaunināšanu, ir jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem.

Šajā laidienā ietverti arī citi labojumi un uzlabojumi.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.