גרסה 9.8.1


מיקוד לפי מיקום

חדש כרטיסייה 'מיקומים': הכרטיסייה החדשה 'מיקומים' (מתוך 'מיקוד') מאפשרת לך להוסיף, לעדכן ולהעתיק יעדי מיקומים, במהירות ובקלות. מיקוד לפי מיקום כבר לא מופיע בכרטיסייה 'קמפיינים'. למידע נוסף


פורמטים של מודעות

חדש מודעות דינמיות שמיועדות לרשת החיפוש: נהל תוספים למודעות דינמיות שמיועדות לרשת החיפוש, מודעות דינמיות שמיועדות לרשת החיפוש ויעדי מודעות דינמיות, בעורך Google Ads. למידע נוסף

חדש מודעות פרטי מוצר: נהל את מודעות פרטי המוצר ואת יעדי המוצרים שלך בעורך Google Ads. למידע נוסף

כללים מעודכנים להכנסה דינמית: כל דבר שמשתמש בצורה {A.B.C:xxx} או {A.B.C} נחשב לתג של הכנסה דינמית. למידע נוסף

תמונות גדולות יותר עבור מודעות תמונה: תמונות במימדים של 425x600, 300x600 ו-300x1050 יכולות להיות בגודל של עד 200K. מודעות במימדים אחרים עדיין מוגבלות לגודל של עד 50K.


הגדרות של קמפיין

טקסט מעודכן: הטקסט עבור ההגדרות הבאות תואם את חשבון Google Ads שלך. למידע נוסף

הגדרה של קמפיין טקסט ישן טקסט חדש
שיטת הצגה הצגה מואצת: הצג מודעות במהירות האפשרית הצגה מואצת: הצג מודעות מהר ככל האפשר בגדר הסביר
סבב מודעות הצג בסבב: הצג מודעות באופן אחיד יותר הצג בסבב שווה: הצג מודעות באופן אחיד יותר במשך 90 יום, ולאחר מכן בצע אופטימיזציה של קליקים
רשת המדיה בדפים רלוונטיים בכל הרשת

בדפים רלוונטיים במיקומים ובקהלים שאני מנהל בלבד
טווח הגעה נרחב: הצג מודעות בדפים שתואמים לשיטת המיקוד העיקרית שלי

טווח הגעה ספציפי: הצג מודעות רק בדפים שתואמים לכל שיטות המיקוד שלי
חדש התאמה מדויקת והתאמה לביטוי -- כלול צורות רבים, איותים שגויים וגרסאות קרובות אחרות

אל תכלול גרסאות קרובות
שיטת מיקוד מקד באמצעות מיקום פיזי או כוונת חיפוש (מומלץ)

מקד באמצעות מיקום פיזי: סימני מיקום מבוססי-מכשיר

מקד באמצעות כוונת חיפוש: מונחי מיקום בשאילתות משתמש
אנשים שנמצאים במיקום היעד שלי, מחפשים אותו או מציגים דפים הקשורים אליו (מומלץ)

אנשים במיקום היעד שלי

אנשים שמחפשים את מיקום היעד שלי או מציגים דפים הקשורים אליו
שיטת אי הכללה בצע אי הכללה לפי מיקום פיזי בלבד (מומלץ)

בצע אי הכללה לפי מיקום פיזי וכוונת חיפוש
אנשים שנמצאים במיקום שהגדרתי שלא ייכלל

אנשים שנמצאים במיקום שלא ייכלל, מחפשים אותו או מציגים דפים הקשורים אליו (מומלץ)

תקציבים משותפים מוצגים לקריאה-בלבד: לא ניתן לערוך בעורך Google Ads תקציבים משותפים. כדי לשנות תקציב משותף, היכנס לחשבון Google Ads שלך בכתובת https://ads.google.com.


ייבא וייצא

הכלים "הוסף מרובים" להוספות של עמודה יחידה: שינויים המחייבים עמודה אחת בלבד (כגון רשימה פשוטה של מילות מפתח ללא שם של קבוצת מודעות) פועלים כהלכה, מבלי שתידרש לבחור בכותרת של הקמפיין.

שנה כתובות אתרים של מודעות באמצעות ייבוא קובץ CSV: כעת תוכל לשנות את כתובת האתר לתצוגה או את כתובת אתר היעד של מודעה, באמצעות ייבוא של קובץ CSV.

שינויים בייצוא של קובץ CSV:

  • פחות עמודות סטטוס בייצוא של קובץ CSV: איחוד הסטטוס לשלוש עמודות (Campaign Status for campaigns, Ad Group Status for ad groups, and Status for everything else). ראה רשימת עמודות.
  • הסטטוס "נמחק" בייצוא של קובץ CSV: פריטים שנמחקו מופיעים כעת בעמודה 'סטטוס' בתור "נמחק", במקום להציג שדה ריק.
  • בקרה על סטטוס של תוסף מיקום: הייצוא של קובץ CSV מציג בעמודה 'סטטוס' את הכיתוב "נמחק", עבור תוספים שנמחקו מקומית. עבור כל השאר, עמודת הסטטוס נשארת ריקה. הכרטיסייה 'תוספי מיקום' לא מכילה עוד תפריט נפתח של 'סטטוס'.

מיקומים

עיצוב נושאים: תוכל להשתמש במגוון של פורמטים כדי למקד לנושא. לדוגמה, הפורמטים הבאים יביאו לאותו מיקוד: קטגוריה:משחקים, נושא::משחקים, נושא:8:משחקים. למידע נוסף

הצעות מחיר: "הצעת המחיר המקסימלית לקליק של מיקומים מנוהלים" ברמת קבוצת המודעות אינה זמינה עוד. למידע נוסף


פרסום

שיפורים בפרסום: אם אתה מפרסם שינויים רבים, כעת תוכל לצאת מעורך Google Ads לאחר נקודה מסוימת בתהליך הפרסום, וכשתחזור מאוחר יותר תראה שהשינויים שלך פורסמו. למידע נוסף


שינויים חזותיים

עיצוב-מחדש של כרטיסיות:

  • ארגון-מחדש של כרטיסיות: הסדר המעודכן כולל כרטיסיות חדשות עבור סוגי מודעות ועבור יעדים.
  • מקשי קיצור מעודכנים: מקשי הקיצור לדילוג בין הכרטיסיות תואמים את הסדר החדש של הכרטיסיות. לדוגמה, השתמש במקשי הקיצור Ctrl+4 (או Cmd+4 ב-Mac) כדי לבחור בכרטיסייה 'מיקוד'.
  • רוחב גמיש של כרטיסיות: אם אתה מכווץ את החלון הראשי בעורך Google Ads, הכרטיסיות יהיו צרות יותר בתיאום עם החלון הראשי.

קישורים מהירים לכלים: קישורים אל כלים ('החלף טקסט', 'הוסף טקסט', 'שנה אותיות רישיות') מופיעים כעת בכרטיסיות 'קבוצות מודעות' ו'קמפיינים'.


הערות אחרות

עורך Google Ads מבוסס כעת על התנאים וההגבלות של Google. כל המשתמשים נדרשים לקבל את התנאים וההגבלות בעת השדרוג.

מהדורה זו כוללת גם תיקונים ושיפורים אחרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה