Έκδοση 9.8.1

Γεωγραφική στόχευση

Νέο Καρτέλα Τοποθεσίες: Με τη νέα καρτέλα Τοποθεσίες (στην ενότητα Στόχευση), μπορείτε να προσθέτετε, να ενημερώνετε και να αντιγράφετε στοχεύσεις τοποθεσίας, εύκολα και γρήγορα. Η γεωγραφική στόχευση δεν εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα Καμπάνιες. Κατεβάστε την πλέον πρόσφατη έκδοση του Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα

Μορφές διαφήμισης

Νέο Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης: Διαχειριστείτε τις επεκτάσεις δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης, τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης και τους στόχους δυναμικών διαφημίσεων στο Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα

Νέο Διαφημίσεις με καταχωρίσεις προϊόντων: Διαχειριστείτε τις διαφημίσεις με καταχωρίσεις προϊόντων και τους στόχους προϊόντων στο Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα

Ενημερωμένοι κανόνες για δυναμική εισαγωγή: Οτιδήποτε έχει τη μορφή {A.B.C:xxx} ή {A.B.C} θεωρείται ως ετικέτα δυναμικής εισαγωγής. Μάθετε περισσότερα

Μεγαλύτερες εικόνες για διαφημίσεις με εικόνα: Οι εικόνες με διαστάσεις 425x600, 300x600 και 300x1.050 μπορούν να έχουν μέγεθος έως και 200 KB. Οι υπόλοιπες διαστάσεις εικόνας εξακολουθούν να περιορίζονται στα 50 KB. (Λάβετε υπόψη ότι οι διαστάσεις 425x600 και 300x1.050 προς το παρόν δεν διατίθενται στη διεπαφή του Google Ads στο διαδίκτυο.)

Ρυθμίσεις καμπάνιας

Ενημερωμένο κείμενο: Το κείμενο για τις ακόλουθες ρυθμίσεις αντικατοπτρίζει αυτό που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Google Ads. Μάθετε περισσότερα

Ρύθμιση καμπάνιας Παλιό κείμενο Νέο κείμενο
Μέθοδος προβολής Ταχεία: Προβολή διαφημίσεων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα Ταχεία: Προβολή διαφημίσεων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού
Εναλλαγή διαφημίσεων Εναλλαγή: Προβολή διαφημίσεων πιο ομοιόμορφα Ομοιόμορφη εναλλαγή: Πιο ομοιόμορφη προβολή διαφημίσεων για 90 ημέρες και, στη συνέχεια, βελτιστοποίηση για κλικ
Δίκτυο προβολής Συναφείς σελίδες σε ολόκληρο το δίκτυο

Συναφείς σελίδες μόνο στις τοποθετήσεις και τα είδη κοινού που διαχειρίζομαι
Ευρεία προσέγγιση χρηστών: Προβολή διαφημίσεων σε σελίδες που αντιστοιχούν στην κύρια μέθοδο στόχευσης

Συγκεκριμένη προσέγγιση χρηστών: Προβολή διαφημίσεων μόνο σε σελίδες που αντιστοιχούν σε όλες τις μεθόδους στόχευσης
Νέο Ακριβής αντιστοίχιση και αντιστοίχιση φράσης -- Συμπεριλάβετε πληθυντικό αριθμό, ορθογραφικά λάθη και άλλες κοντινές παραλλαγές

Μην συμπεριλαμβάνετε κοντινές παραλλαγές
Μέθοδος στόχευσης Στόχευση με χρήση φυσικής τοποθεσίας ή πρόθεσης αναζήτησης (συνιστάται)

Στόχευση με χρήση φυσικής τοποθεσίας: Χαρακτηριστικά ταυτοποίησης τοποθεσίας βάσει συσκευής

Στόχευση με χρήση πρόθεσης αναζήτησης: Όροι τοποθεσίας σε ερωτήματα χρήστη
Άτομα που βρίσκονται στη στοχευμένη τοποθεσία μου, την αναζητούν ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με αυτήν (συνιστάται)

Άτομα που βρίσκονται στη στοχευμένη τοποθεσία μου

Άτομα που αναζητούν τη στοχευμένη τοποθεσία μου ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με αυτήν
Μέθοδος εξαίρεσης Εξαίρεση μόνο με βάση τη φυσική τοποθεσία (συνιστάται)

Εξαίρεση με βάση τη φυσική τοποθεσία και την πρόθεση αναζήτησης
Άτομα που βρίσκονται στην εξαιρούμενη τοποθεσία μου

Άτομα που βρίσκονται στην εξαιρούμενη τοποθεσία μου, την αναζητούν ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με αυτήν (συνιστάται)

Οι κοινόχρηστοι προϋπολογισμοί είναι μόνο για ανάγνωση: Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία κοινόχρηστων προϋπολογισμών στο Google Ads Editor. Για να αλλάξετε έναν κοινόχρηστο προϋπολογισμό, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.

Εισαγωγή και εξαγωγή

Εργαλεία προσθήκης πολλών στοιχείων για προσθήκες μίας στήλης: Οι αλλαγές που αφορούν μόνο σε μία στήλη (π.χ. μια απλή λίστα λέξεων-κλειδιών χωρίς όνομα ομάδας διαφημίσεων) πραγματοποιούνται σωστά, χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε την κεφαλίδα της καμπάνιας.

Αλλαγή URL διαφημίσεων με εισαγωγή CSV: Μπορείτε πλέον να αλλάξετε το URL προβολής ή το URL προορισμού μιας διαφήμισης, μέσω μιας εισαγωγής CSV.

Αλλαγές στην εξαγωγή CSV:

  • Λιγότερες στήλες κατάστασης στην εξαγωγή CSV: Η κατάσταση συγκεντρώνεται σε τρεις στήλες (Κατάσταση καμπάνιας για καμπάνιες, Κατάσταση ομάδας διαφημίσεων για ομάδες διαφημίσεων και Κατάσταση για όλα τα υπόλοιπα). Δείτε μια λίστα με στήλες.
  • Κατάσταση Διαγράφηκε στην εξαγωγή CSV: Για τα καταργημένα στοιχεία, η στήλη Κατάσταση δεν είναι πλέον κενή, αλλά εμφανίζει την ένδειξη Διαγράφηκε.
  • Έλεγχος κατάστασης επέκτασης τοποθεσίας: Η στήλη Κατάσταση της εξαγωγής CSV εμφανίζει την ένδειξη Διαγράφηκε για τοπικά καταργημένες επεκτάσεις. Διαφορετικά, η στήλη Κατάσταση είναι κενή. Η καρτέλα Επεκτάσεις τοποθεσίας δεν διαθέτει πλέον το αναπτυσσόμενο μενού Κατάσταση.

Τοποθετήσεις

Μορφοποίηση για τα θέματα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μορφές για να στοχεύσετε ένα θέμα. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες μορφές έχουν ως αποτέλεσμα την ίδια στόχευση: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Μάθετε περισσότερα

Προσφορές: Η "μέγιστη προσφορά CPC διαχειριζόμενων τοποθετήσεων" σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων δεν διατίθεται πλέον. Μάθετε περισσότερα

Ανάρτηση

Ανάρτηση βελτιώσεων: Αν αναρτάτε μεγάλο αριθμό αλλαγών, μπορείτε πλέον να αποχωρήσετε από το Google Ads Editor μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας ανάρτησης και να επιστρέψετε αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η ανάρτηση των αλλαγών σας. Μάθετε περισσότερα

Οπτικές αλλαγές

Επανασχεδιασμός καρτελών:

  • Νέα διάταξη καρτελών: Η ενημερωμένη σειρά περιέχει καρτέλες για νέους τύπους διαφημίσεων και στόχων.
  • Ενημερωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου: Οι συντομεύσεις για τη μετάβαση σε καρτέλες αντιστοιχούν στη νέα σειρά καρτελών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Ctrl+4 (σε Mac, Cmd+4), για να επιλέξετε την καρτέλα Στόχευση.
  • Ευέλικτο πλάτος καρτέλας: Αν σμικρύνετε το κύριο παράθυρο του Google Ads Editor, γίνονται επίσης στενότερες και οι καρτέλες.

Γρήγοροι σύνδεσμοι προς εργαλεία: Εμφανίζονται πλέον σύνδεσμοι προς εργαλεία (Αντικατάσταση κειμένου, Προσθήκη κειμένου, Αλλαγή χρήσης κεφαλαίων) στις καρτέλες Ομάδες διαφημίσεων και Καμπάνιες.

Λοιπές σημειώσεις

Για το Google Ads Editor ισχύουν πλέον οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google. Όλοι οι χρήστες πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών κατά την αναβάθμιση.

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης και άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας