Έκδοση 9.8.1


Γεωγραφική στόχευση

Νέα Καρτέλα "Τοποθεσίες": Η νέα καρτέλα "Τοποθεσίες" (στην καρτέλα "Στόχευση") σάς επιτρέπει να προσθέτετε, να ενημερώνετε και να αντιγράφετε στοχεύσεις τοποθεσιών εύκολα και γρήγορα. Η γεωγραφική στόχευση δεν εμφανίζεται πλέον στην καρτέλα "Καμπάνιες". Μάθετε περισσότερα


Μορφές διαφήμισης

Νέες Δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης: Διαχειριστείτε τις επεκτάσεις δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης, τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης και τους στόχους δυναμικών διαφημίσεων στο Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα

Νέες Διαφημίσεις με καταχωρίσεις προϊόντων: Διαχειριστείτε τις διαφημίσεις με καταχωρίσεις προϊόντων και τους στόχους προϊόντων στο Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα

Ενημερωμένοι κανόνες για δυναμική εισαγωγή: Οτιδήποτε έχει τη μορφή {Α.Β.Γ:xxx} ή {Α.Β.Γ} θεωρείται ως ετικέτα δυναμικής εισαγωγής. Μάθετε περισσότερα

Μεγαλύτερες εικόνες για διαφημίσεις με εικόνα: Οι εικόνες με διαστάσεις 425x600, 300x600 και 300x1050 μπορούν να έχουν μέγεθος έως 200K. Οι υπόλοιπες διαστάσεις εικόνας εξακολουθούν να περιορίζονται στα 50K.


Ρυθμίσεις καμπάνιας

Ενημερωμένο κείμενο: Το κείμενο για τις ακόλουθες ρυθμίσεις είναι σύμφωνο με το λογαριασμό σας στο Google Ads. Μάθετε περισσότερα

Ρύθμιση καμπάνιας Παλαιό κείμενο Νέο κείμενο
Μέθοδος προβολής Ταχεία: Προβολή διαφημίσεων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα Ταχεία: Προβολή διαφημίσεων το συντομότερο δυνατόν
Εναλλαγή διαφημίσεων Εναλλαγή: Εμφάνιση διαφημίσεων πιο ομοιόμορφα Ομοιόμορφη εναλλαγή: Πιο ομοιόμορφη προβολή διαφημίσεων για 90 ημέρες και, στη συνέχεια, βελτιστοποίηση για τα κλικ
Δίκτυο εμφάνισης Συναφείς σελίδες σε ολόκληρο το δίκτυο

Συναφείς σελίδες μόνο στις τοποθετήσεις και το κοινό που διαχειρίζομαι
Ευρεία προσέγγιση χρηστών: Εμφάνιση διαφημίσεων σε σελίδες που αντιστοιχούν στην κύρια μέθοδο στόχευσής μου

Συγκεκριμένη προσέγγιση χρηστών: Εμφάνιση διαφημίσεων μόνο σε σελίδες που αντιστοιχούν σε όλες τις μεθόδους στόχευσής μου
Νέα Ακριβής αντιστοίχιση και αντιστοίχιση φράσης -- Να συμπεριλαμβάνονται πληθυντικός αριθμός, ορθογραφικά λάθη και άλλες κοντινές παραλλαγές

Να μην συμπεριλαμβάνονται κοντινές παραλλαγές
Μέθοδος στόχευσης Στόχευση με χρήση της φυσικής τοποθεσίας ή της πρόθεσης αναζήτησης (συνιστάται)

Στόχευση με τη χρήση φυσικής τοποθεσίας: Σήματα τοποθεσίας βάσει συσκευής

Στόχευση με χρήση πρόθεσης αναζήτησης: Όροι τοποθεσίας σε ερωτήματα χρήστη
Άτομα που βρίσκονται σε, αναζητούν ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με τη στοχευμένη τοποθεσία μου (συνιστάται)

Άτομα στη στοχευμένη τοποθεσία μου

Άτομα που αναζητούν ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με τη στοχευμένη τοποθεσία μου
Μέθοδος εξαίρεσης Εξαίρεση με βάση μόνο φυσική τοποθεσία (συνιστάται)

Εξαίρεση με βάση φυσική τοποθεσία και πρόθεση αναζήτησης
Άτομα στην εξαιρούμενη τοποθεσία μου

Άτομα που βρίσκονται σε, αναζητούν ή προβάλλουν σελίδες σχετικά με τη εξαιρούμενη τοποθεσία μου (συνιστάται)

Οι κοινόχρηστοι λογαριασμοί είναι μόνο για ανάγνωση: Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ενός κοινόχρηστου προϋπολογισμού στο Google Ads Editor. Για να αλλάξετε έναν κοινόχρηστο λογαριασμό, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Google Ads στη διεύθυνση https://ads.google.com.


Εισαγωγή και εξαγωγή

Εργαλεία "Προσθήκη πολλών στοιχείων" για προσθήκες μιας στήλης: Οι αλλαγές που απαιτούν μόνο μία στήλη (όπως είναι μια απλή λίστα λέξεων-κλειδιών χωρίς όνομα ομάδας διαφημίσεων) λειτουργούν σωστά χωρίς να χρειάζεται να επιλέξετε την κεφαλίδα της καμπάνιας.

Αλλαγή διευθύνσεων URL διαφήμισης με εισαγωγή CSV: Μπορείτε τώρα να αλλάξετε τη διεύθυνση URL εμφάνισης ή τη διεύθυνση URL προορισμού για μια διαφήμιση, μέσω μιας εισαγωγής CSV.

Αλλαγές στην εξαγωγή CSV:

  • Λιγότερες στήλες κατάστασης στην εξαγωγή CSV: Η κατάσταση ενοποιείται σε τρεις στήλες (Campaign Status για καμπάνιες, Ad Group Status για ομάδες διαφημίσεων και Status για όλα τα υπόλοιπα). Δείτε μια λίστα με στήλες.
  • Κατάσταση "Διαγραμμένο" στην εξαγωγή CSV: Τα διαγραμμένα στοιχεία εμφανίζονται πλέον με την ένδειξη "Διαγραμμένο" στη στήλη "Κατάσταση" και όχι με κενό.
  • Έλεγχος κατάστασης επέκτασης τοποθεσίας: Στην εξαγωγή CSV εμφανίζεται η ένδειξη "Διαγραμμένο" στη στήλη "Κατάσταση" για τις τοπικά διαγραμμένες επεκτάσεις. Εναλλακτικά, η στήλη "Κατάσταση" παραμένει κενή. Η καρτέλα "Επεκτάσεις τοποθεσίας" δεν διαθέτει πλέον αναπτυσσόμενο μενού "Κατάσταση".

Τοποθετήσεις

Μορφοποίηση για τα θέματα: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες μορφές για να στοχεύσετε ένα θέμα. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες μορφές οδηγούν στην ίδια στόχευση: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Μάθετε περισσότερα

Προσφορές: Η "μέγιστη προσφορά CPC διαχειριζόμενων τοποθετήσεων" σε επίπεδο ομάδας διαφημίσεων σας δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μάθετε περισσότερα


Δημοσίευση

Δημοσίευση βελτιώσεων: Αν δημοσιεύετε ένα μεγάλο αριθμό αλλαγών, μπορείτε πλέον να πραγματοποιήσετε έξοδο από το Google Ads Editor μετά από ένα συγκεκριμένο σημείο της διαδικασίας ανάρτησης. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να επιστρέψετε αργότερα για να δείτε τις αλλαγές που δημοσιεύσατε. Μάθετε περισσότερα


Οπτικές αλλαγές

Επανασχεδιασμός καρτέλας:

  • Αλλαγή σειράς καρτελών: Η ενημερωμένη σειρά περιέχει καρτέλες για νέους τύπους διαφημίσεων και στόχων.
  • Ενημερωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου: Οι συντομεύσεις για τη μετάβαση σε καρτέλες αντιστοιχούν στη νέα σειρά καρτελών. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Ctrl+4 (σε Mac, Cmd+4) για να επιλέξετε την καρτέλα "Στόχευση".
  • Ευέλικτο εύρος καρτέλας: Αν συρρικνώσετε το κύριο παράθυρο του Google Ads Editor, οι καρτέλες συρρικνώνονται μαζί με το κύριο παράθυρο.

Γρήγοροι σύνδεσμοι σε εργαλεία: Πλέον εμφανίζονται σύνδεσμοι σε εργαλεία (αντικατάσταση κειμένου, προσθήκη κειμένου, αλλαγή χρήσης κεφαλαίων) στις καρτέλες "Ομάδες διαφημίσεων" και "Καμπάνιες".


Λοιπές σημειώσεις

Το Google Ads Editor χρησιμοποιεί πλέον τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google. Όλοι οι χρήστες πρέπει να αποδεχτούν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών κατά την αναβάθμιση.

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης και άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας