Версия 9.8.1


Насочване по местоположение

Ново Раздел „Местоположения“: Новият раздел „Местоположения“ (под „Насочване“) Ви дава възможност да добавяте, актуализирате и копирате целеви местоположения бързо и лесно. Насочването по местоположение вече не се показва в раздела „Кампании“. Научете повече.


Рекламни формати

Ново Динамични реклами при търсене: Управлявайте разширенията на динамичните си реклами при търсене, този тип реклами и насочванията им в Google Ads Редактор. Научете повече.

Ново Реклами с продуктови обяви: Управлявайте рекламите си с продуктови обяви и насочванията към продукти в Google Ads Редактор. Научете повече.

Актуализирани правила за динамично вмъкване: Всичко под формата на {A.B.C:xxx} или {A.B.C} се счита за маркер за динамично вмъкване. Научете повече.

По-големи изображения за графичните реклами: Изображения с размери 425x600, 300x600 и 300x1050 могат да бъдат до 200 КБ. Другите размери на изображения все още са с ограничение до 50 КБ.


Настройки на кампанията

Актуализиран текст: Текстът на настройките по-долу е последователен с този в профила Ви в Google Ads. Научете повече.

Настройка на кампанията Стар текст Нов текст
Начин на показване Ускорено: рекламите се показват възможно най-бързо Ускорено: Рекламите се показват възможно най-бързо в рамките на допустимото
Редуване на рекламите Редуване: по-равномерно показване на рекламите Равномерно редуване: По-равномерно показване на рекламите за 90 дни, след което оптимизиране за кликвания
Дисплейна мрежа Подходящи страници в цялата мрежа

Подходящи страници само в управляваните от мен разположения и аудитории
Широк обхват: Показване на рекламите на страници, които съответстват на главния ми начин за насочване

Конкретен обхват: Показване на рекламите само на страници, които съответстват на всичките ми начини за насочване
Ново Точно съвпадение и съвпадение по фраза Нека се включват форми за множествено число, неправилно изписване и други близки варианти

Без включване на близки варианти
Начин на насочване Насочване чрез физическо местоположение или чрез цел на търсене (препоръчително)

Насочване чрез физическо местоположение: сигнали за местоположение според устройството

Насочване чрез цел на търсене: термини за местоположения в заявките на потребителя
Хора, които се намират във, търсят или разглеждат страници за целевото ми местоположение (препоръчително)

Хора в целевото ми местоположение

Хора, които търсят или разглеждат страници за целевото ми местоположение
Метод на изключване Изключване само по физическо местоположение (препоръчително)

Изключване по физическо местоположение и цел на търсене
Хора, които се намират в изключеното ми местоположение

Хора, които се намират във, търсят или разглеждат страници за изключеното ми местоположение (препоръчително)

Споделените бюджети са само за четене: не е възможно да ги редактирате в Google Ads Редактор. За да промените споделен бюджет, влезте в профила си в Google Ads на адрес https://ads.google.com.


Импортиране и експортиране

Инструменти „Добавяне на няколко“ за добавяния в отделна графа: Промени, налагащи се само в една графа (например обикновен списък с ключови думи без име на рекламната група), се извършват правилно, без да трябва да избирате заглавката на кампанията.

Промяна на URL адресите на рекламата със CSV файл за импортиране: Вече можете да променяте показвания или целевия URL адрес на реклама с помощта на CSV файл за импортиране.

Промени в CSV файла за експортиране:

  • По-малко графи за състоянието в CSV файла за експортиране: Състоянието е консолидирано в три графи („Състояние на кампанията“ за кампаниите, „Състояние на рекламната група“ за рекламните групи и „Състояние“ за всичко останало). Вижте списък с графите.
  • Състояние „Изтрити“ в CSV файла за експортиране: Изтритите елементи вече се показват като „Изтрити“ в графата „Състояние“, вместо да е празна.
  • Контрол на състоянието на разширенията за местоположение: В CSV файла за експортиране се показва „Изтрити“ в графата „Състояние“ за изтритите на място разширения. В противен случай тази графа е празна. Разделът „Разширения за местоположение“ вече не е с падащо меню „Състояние“.

Разположения

Форматиране за темите: Можете да използвате разнообразни формати за насочването по тема. Следните формати например водят до едно и също насочване: Category:Games, Topic::Games, Topic:8:Games. Научете повече.

Оферти: „офертата за максимална CPC за управлявани разположения“ на ниво рекламна група вече не е налице. Научете повече.


Публикуване

Подобрения в публикуването: Ако публикувате голям брой промени, вече можете да излезете от Google Ads Редактор след определен момент от процеса на публикуване и след това да се върнете на по-късен етап, за да намерите промените си публикувани. Научете повече.


Визуални промени

Преструктуриране на разделите:

  • Преподредени раздели: Актуализираната подредба приспособява разделите за новите типове реклами и насочвания.
  • Актуализирани клавишни комбинации: Комбинациите за преминаване между разделите съответстват на новата им подредба. Използвайте например Ctrl+4 (за Mac – Cmd+4), за да изберете раздела „Насочване“.
  • Гъвкава ширина на разделите: Ако свиете основния прозорец на Google Ads Редактор, разделите се стесняват заедно с него.

Бързи връзки към инструментите: Връзките към инструментите (замяна на текст, прибавяне на текст, промяна на изписването с главни букви) вече се показват в разделите „Рекламни групи“ и „Кампании“.


Други забележки

За Google Ads Редактор вече се използват Общите условия за предоставяне и ползване на услугите на Google. От всички потребители се изисква да приемат Общите условия при надстройването.

Тази версия включва и други корекции и подобрения.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си