Клавишни комбинации в дървовидния изглед на профила

В дървовидния изглед на профила за кампании и рекламни групи са налице няколко клавишни комбинации. Изберете елемента в този изглед и след това приложете един от вариантите, изброени под всяка от следните задачи.

Премахване на кампания или рекламна група:

  • Изберете елемента, след което натиснете клавиша Изтриване.
  • Кликнете с десния бутон на мишката върху елемента и изберете Премахване.

Поставяне на пауза или активиране на кампания или рекламна група:

  • Изберете елемента, след което натиснете Ctrl+Shift+P за поставяне на пауза и Ctrl+Shift+A за активиране (Windows), или натиснете Command+Shift+P за поставяне на пауза и Command+Shift+A за активиране (Mac).
  • Кликнете с десния бутон на мишката върху елемента и изберете Поставяне на пауза или Активиране.

Преименуване на кампания или рекламна група:

  • Кликнете с десния бутон на мишката върху елемента, изберете Преименуване и след това въведете новото име.

Отменяне на непубликувана промяна (например нова кампания или рекламна група):

  • Изберете елемента и след това натиснете Ctrl+Shift+R (Windows) или Command+Shift+R (Mac).
  • Кликнете с десния бутон на мишката върху елемента и изберете Възстановяване.

Добавяне, редактиране или експортиране:

Менюто, което се показва при кликване с десния бутон, предлага различни опции за експортиране, редактиране или добавяне на нови елементи. Кликнете с десния бутон на мишката върху който и да е елемент в дървовидния изглед на профила, за да видите пълен списък с наличните опции.

Съвет за навигиране:

Използвайте клавиша Alt заедно с дясната или лявата стрелка, за да се придвижвате между дървовидния изглед и изгледа с данни на профила, без да използвате мишката си. За още съвети и клавишни комбинации прегледайте кратките справочници за Windows и Mac.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си