Λήψη επιλεγμένων καμπανιών

Με το Google Ads Editor μπορείτε να επιλέξετε όλες τις καμπάνιες ή συγκεκριμένες καμπάνιες κατά τη λήψη ή την ενημέρωση του λογαριασμού σας. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Όλες οι καμπάνιες: λήψη ή ενημέρωση του λογαριασμού στο σύνολό του.
  • Καμπάνιες που ήδη ελήφθησαν: Διατίθεται μόνο όταν μέρος ή το σύνολο του λογαριασμού είναι ήδη στο Google Ads Editor. Αν προσθέτετε έναν νέο λογαριασμό, αυτή η επιλογή εμφανίζεται απενεργοποιημένη. (Ένας άλλος τρόπος για να ολοκληρώσετε την ίδια ενέργεια είναι να ορίσετε την επιλογή "Καμπάνιες που επιλέγω" και να επιλέξετε τις καμπάνιες τις οποίες έχετε ήδη λάβει).
  • Καμπάνιες που επιλέγω: Εάν ορίσετε αυτήν την επιλογή, το Google Ads Editor φορτώνει μια λίστα για όλες τις καμπάνιες, ώστε να επιλέξετε εκείνη που θέλετε να λάβετε ή να ενημερώσετε. Κατόπιν, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε το σύνολο των καμπανιών που έχετε λάβει.

Επιλογή υποσυνόλου καμπανιών

Για να επιλέξετε γρήγορα συγκεκριμένους τύπους καμπάνιας, προκειμένου να πραγματοποιήσετε λήψη τους, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους (Επιλογή: Όλες, Καμία, Ενεργές, Σε παύση) που εμφανίζονται στο διάλογο επιλογής καμπάνιας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Ενεργές, θα λάβετε μόνο τις ενεργές καμπάνιες, αφήνοντας στο διακομιστή τις καμπάνιες που βρίσκονται σε παύση, καθώς και τις καμπάνιες που έχουν διαγραφεί και ολοκληρωθεί.

Μη αναρτημένες αλλαγές

Αν διαθέτετε μη αναρτημένες αλλαγές σε μια καμπάνια και δεν συμπεριλάβετε τη συγκεκριμένη καμπάνια στην επιλογή σας, θα χάσετε τις μη αναρτημένες αλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση και θα έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της λήψης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας