Een CSV-bestand importeren in Google Ads Editor

Een csv-bestand voorbereiden

Als u een csv-bestand importeert, kunt u veel items tegelijk toevoegen of wijzigen in uw Google Ads-account. Lees de onderstaande richtlijnen voor de indeling om te zorgen dat het importeren succesvol verloopt.

1. Vermeld elk item in een eigen rij.

Elke rij in uw csv-bestand moet één entiteit beschrijven, zoals een campagne, een targetlocatie, of een advertentie. In het volgende voorbeeld is de eerste rij de kop, zijn de volgende twee regels de zoekwoorden en zijn de laatste twee regels de advertentietekst.

Campaign, Ad Group, Keyword, Headline, ...
My campaign, My ad group, keyword 1
My campaign, My ad group, keyword 2
My campaign, My ad group, [leeg], headline 1, ...
My campaign, My ad group, [leeg], headline 2, ...

Als u alleen kleine wijzigingen of toevoegingen wilt aanbrengen in het account, kunt u een csv-bestand exporteren vanuit Google Ads Editor, het bestand bewerken en het vervolgens weer in Google Ads Editor importeren.

Opmerking:

  • Als u er in uw instellingen of voorkeuren voor heeft gekozen de originele kolommen op te nemen in geëxporteerde csv- of zip-bestanden, ziet u mogelijk voor sommige velden twee kolommen: één met de naam #Original, met daarin de originele waarden, en een tweede kolom die kan worden gebruikt om csv-bestanden te bewerken. Meer informatie over hoe u wijzigingen kunt aanbrengen met csv-kolommen.
  • Advertentie-extensies kunnen worden toegevoegd op accountniveau, op campagneniveau en op advertentiegroepniveau. U kunt in uw csv-import een extensiekoppeling op accountniveau maken door in de kolom 'Campaign' <Account-level> op te geven in plaats van de campagnenaam. Het is belangrijk om extensies op accountniveau te onderscheiden van gedeelde extensies. Deze hebben dezelfde velden, maar de kolommen 'Campaign' en 'Ad Group' zijn hierbij leeg.

2. Neem een rij met kolomkoppen in uw spreadsheet op.

Google Ads Editor behandelt de eerste rij in een geïmporteerd csv-bestand als een rij met kolomkoppen. Kies een van de volgende opties voor de rij met kolomkoppen in een csv-bestand:

  • Optie 1 (aanbevolen): Voeg standaard kolomkoppen van Google Ads Editor toe. In het volgende artikel in deze handleiding vindt u een lijst van csv-kolommen.
  • Optie 2: Gebruik uw eigen kolomkoppen of laat de eerste rij leeg. U heeft de mogelijkheid de kolomkoppen te selecteren of te wijzigen wanneer u het csv-bestand importeert.

3. Controleer de indeling in de kolommen.

Voor sommige kolommen is een bepaalde indeling vereist. Specifieke taalcodes geven bijvoorbeeld targeting op taal aan. In het volgende artikel in deze handleiding vindt u een lijst van csv-kolommen en speciale instructies voor de indeling van kolommen.

Als één cel in een kolom meerdere waarden bevat, scheidt u de waarden met puntkomma's, zoals en;de voor targeting op Engels en Duits of gender;age voor flexibel bereik.

Als u een nieuwe campagne als csv-bestand importeert en de instellingen niet leesbaar zijn, gebruikt Google Ads Editor de standaardinstellingen voor campagnes.

4. Controleer de bestandsindeling en de codering.

Zorg dat u uw bestand opslaat in csv-indeling.

Google Ads Editor importeert geen xls-bestanden. Als u uw bestand in Excel maakt of bewerkt, raden we u aan het bestand op te slaan met de codering Unicodetekst.

  • Windows: Selecteer Opslaan als > Opslaan als > Unicodetekst.
  • Mac: Selecteer Bewaar als > Structuur > UTF-16 Unicodetekst. Mogelijk verandert de bestandsextensie van .csv in .txt, maar Google Ads Editor kan het bestand wel importeren.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen