Εισαγωγή αρχείου CSV στο Google Ads Editor

Προετοιμασία αρχείου CSV

Με την εισαγωγή ενός αρχείου CSV, μπορείτε ταυτόχρονα να προσθέσετε ή να αλλάξετε πολλά στοιχεία στον λογαριασμό σας στο Google Ads. Για να διασφαλίσετε μια επιτυχή εισαγωγή, διαβάστε καλά τις παρακάτω οδηγίες μορφοποίησης.

1. Καταχωρίστε κάθε στοιχείο στη δική του σειρά.

Κάθε σειρά στο αρχείο σας CSV πρέπει να περιγράφει μία οντότητα, όπως καμπάνια, στοχευμένη τοποθεσία ή διαφήμιση. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, η πρώτη γραμμή είναι η κεφαλίδα, οι επόμενες δύο γραμμές είναι λέξεις-κλειδιά και οι τελευταίες δύο γραμμές είναι διαφημιστικό κείμενο.

Campaign, Ad Group, Keyword, Headline, ...
My campaign, My ad group, keyword 1
My campaign, My ad group, keyword 2
My campaign, My ad group, [blank], headline 1, ...
My campaign, My ad group, [blank], headline 2, ...

Αν θέλετε να κάνετε μόνο μικρές αλλαγές ή προσθήκες στον λογαριασμό, μπορείτε να επιλέξετε να εξαγάγετε ένα αρχείο CSV από το Google Ads Editor, να το επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, να το εισαγάγετε ξανά στο Google Ads Editor.

Σημείωση:

  • Αν στις ρυθμίσεις ή στις προτιμήσεις έχετε επιλέξει να συμπεριλαμβάνονται οι αρχικές στήλες στις εξαγωγές CSV/ZIP, για ορισμένα πεδία ενδέχεται να εμφανίζονται δύο στήλες: μία στήλη με το όνομα #Original η οποία διατηρεί τις αρχικές τιμές και μία δεύτερη στήλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση αλλαγών σε CSV. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πραγματοποίηση αλλαγών με στήλες CSV
  • Οι επεκτάσεις διαφημίσεων μπορούν να προστεθούν σε επίπεδο λογαριασμού, καθώς και σε επίπεδο καμπάνιας και ομάδας διαφημίσεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συσχέτιση επέκτασης σε επίπεδο λογαριασμού στην εισαγωγή CSV, καταχωρώντας <Account-level> αντί για το όνομα της καμπάνιας στη στήλη "Campaign". Είναι σημαντικό να διαχωρίσετε επεκτάσεις σε επίπεδο λογαριασμού από κοινόχρηστες επεκτάσεις, στις οποίες όλα τα πεδία είναι ίδια, αλλά οι στήλες "Campaign" και "Ad Group" είναι κενές.

2. Συμπεριλάβετε μια σειρά κεφαλίδας στήλης.

Το Google Ads Editor θεωρεί πάντα την πρώτη σειρά ενός εισηγμένου αρχείου CSV ως σειρά κεφαλίδας στήλης. Ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές για τη σειρά κεφαλίδας στήλης του αρχείου CSV:

  • Επιλογή 1 (συνιστάται): Συμπεριλάβετε τυπικές κεφαλίδες στήλης του Google Ads Editor. Στο επόμενο άρθρο αυτού του οδηγού, θα δείτε μια λίστα στηλών CSV.
  • Επιλογή 2: Χρησιμοποιήστε τις δικές σας κεφαλίδες στήλης ή αφήστε κενή την πρώτη σειρά. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ή να τροποποιήσετε τις κεφαλίδες στήλης κατά την εισαγωγή του αρχείου CSV.

3. Έλεγχος μορφοποίησης εντός των στηλών.

Για ορισμένες στήλες απαιτείται συγκεκριμένη μορφοποίηση. Για παράδειγμα, συγκεκριμένοι κωδικοί γλώσσας υποδεικνύουν στόχευση γλώσσας. Στο επόμενο άρθρο αυτού του οδηγού, θα δείτε μια λίστα στηλών CSV, καθώς και ειδικές οδηγίες για τη μορφοποίηση στηλών.

Αν ένα κελί σε μια στήλη έχει πολλές τιμές, διαχωρίστε τις τιμές με ερωτηματικά, όπως en;de για στόχευση γλώσσας σε αγγλικά και γερμανικά ή gender;age για ευέλικτη προσέγγιση χρηστών.

Αν εισαγάγετε μια νέα καμπάνια μέσω εισαγωγής CSV και η ανάγνωση των ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή, το Google Ads Editor χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις καμπάνιας.

4. Ελέγξτε τη μορφή και την κωδικοποίηση αρχείου.

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας έχει αποθηκευτεί σε μορφή CSV.

Τo Google Ads Editor δεν εισάγει αρχεία XLS. Αν δημιουργήσετε ή επεξεργαστείτε το αρχείο σας στο Excel, συνιστάται η αποθήκευση του αρχείου με κωδικοποίηση κειμένου Unicode.

  • Windows: Επιλέξτε Αποθήκευση ως > Αποθήκευση ως τύπου > Κείμενο Unicode.
  • Mac: Επιλέξτε Αποθήκευση ως > Μορφή > Κείμενο Unicode UTF-16. (Η προέκταση αρχείου μπορεί να αλλάξει από .csv σε .txt, ωστόσο το Google Ads Editor εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα εισαγωγής του αρχείου.)
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας