Επισκόπηση διαδικασίας

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Ads Editor, αρχικά πραγματοποιήστε λήψη ενός ή περισσότερων λογαριασμών. Κατόπιν, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές εκτός σύνδεσης και να μεταφορτώσετε τις αλλαγές στο Google Ads.

  1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας: Οι ρυθμίσεις του Google Ads Editor περιλαμβάνουν προεπιλεγμένη στόχευση για νέες καμπάνιες και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Πριν από τη χρήση του Google Ads Editor, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας, μεταβαίνοντας στις επιλογές Εργαλεία > Ρυθμίσεις (Windows) ή Google Ads Editor > Προτιμήσεις (Mac).

  2. Πραγματοποιήστε λήψη ενός λογαριασμού: Ξεκινήστε πραγματοποιώντας λήψη ενός ή περισσότερων λογαριασμών Google Ads.

  3. Κάντε αλλαγές στο λογαριασμό: Μπορείτε να κάνετε μεμονωμένες αλλαγές (π.χ. αντιγραφή και επικόλληση μιας λέξης-κλειδιού σε διαφορετική ομάδα διαφημίσεων) ή μαζικές αλλαγές (π.χ. αντικατάσταση κειμένου σε πολλές διαφημίσεις ή εισαγωγή μιας λίστας ενημερωμένων καμπανιών). Για να δείτε λεπτομερείς οδηγίες για ένα συγκεκριμένο είδος αλλαγής, πραγματοποιήστε αναζήτηση ή περιηγηθείτε στο Κέντρο βοήθειας.

  4. Κοινή χρήση αλλαγών (προαιρετικό): Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από κοινού τις προτεινόμενες αλλαγές με συναδέλφους ή αναθεωρητές και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε και να ελέγξετε τις δικές τους αλλαγές.

  5. Ελέγξτε τις αλλαγές: Προτού αναρτήσετε τις αλλαγές σας στο Google Ads, εκτελέστε τη λειτουργία Έλεγχος αλλαγών και αντιμετωπίστε τυχόν σφάλματα ή προειδοποιήσεις που θα προκύψουν.

  6. Αναρτήστε τις αλλαγές: Μετά την ανάρτηση στο Google Ads, οι αλλαγές σας εμφανίζονται στο λογαριασμό σας Google Ads.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας