Общ преглед на процедурата

За да използвате Google Ads Редактор, първо изтеглете един или повече профили. След това можете да извършвате промените офлайн и да ги качвате в Google Ads.

  1. Преглед на настройките: Настройките на Google Ads Редактор включват стандартно насочване за новите кампании и други важни подробности. Преди да използвате продукта, прегледайте настройките в Инструменти > Настройки (Windows) или Google Ads Редактор > Предпочитания (Mac).

  2. Изтегляне на профил: Започнете като изтеглите един или повече профили в Google Ads.

  3. Извършване на промени в профила: Можете да направите отделни промени (напр. да копирате ключова дума и да я поставите в друга рекламна група) или да предприемете групови промени (напр. да замените текст в няколко реклами или да импортирате списък с актуализирани кампании). За да видите подробни указания за конкретен тип промяна, потърсете в този Помощен център или го прегледайте.

  4. Споделяне на промените (по избор): Можете да споделите предложените промени с колеги или преглеждащи, след което да импортирате и прегледате техните промени.

  5. Проверка на промените: Преди да публикувате промените си в Google Ads, изпълнете Проверка на промените и отстранете причините за грешките или предупрежденията.

  6. Публикуване на промените: След като публикувате в Google Ads, промените Ви се прилагат към профила Ви в програмата.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
73067
false
false