Εισαγωγή αρχείων

Μπορείτε να εισαγάγετε τρία είδη αρχείων στο Google Ads Editor. Μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε επιλογή στα άρθρα που αναφέρονται παρακάτω:

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;