Намиране и замяна на текст в избрани елементи

Използвайте инструмента Замяна на текст, за да намерите и замените текст в избрани елементи в рамките на профил, кампания или рекламна група.

 1. От списъка с типове изберете типа, в който искате да намерите и замените текст. За да редактирате разширени текстови реклами например, изберете Разширени текстови реклами.
 2. В изгледа с данни изберете елементите, където искате да търсите и замените текст. Например, за да замените „лято“ със „зима“ в рекламите в кампания 1, изберете я в дървовидния изглед, след което изберете всички реклами. Можете също да филтрирате елементите в изгледа с данни, за да стесните избраното.
 3. Отворете менюто Редактиране > Замяна на текст.
 4. Въведете текста, който искате да намерите, и заменящия го текст. За горния пример текстът, който да се намери, е „лято“, а заменящият го – „зима“. Ако не въведете текст за замяна, намереният текст се заменя с празен низ.
 5. По избор: Отметнете една или повече от опциите по-долу.
  • Регистърът на буквите е от значение: Изберете тази опция, за да редактирате само елементите, чието изписване с главни букви съвпада с това в полето „Намиране на текст“.
  • Съвпадение само на цели думи: Изберете тази опция, за да редактирате само цели думи. Ако например търсите „под“, инструментът ще намери и редактира само „под“ и ще пренебрегне „подарък“.
  • Запазване на изписването с главни букви: Изберете тази опция, за да е сигурно, че изписването с главни букви на първоначалния текст (като например заглавие на реклама) се запазва и след изпълнението на инструмента за замяна.
  • Извършване на промени в дублираните елементи: В някои раздели можете да създадете дубликати, вместо да редактирате първоначалния елемент.
 6. Кликнете върху Замяна.

Съвет за напреднали

За да вмъкнете автоматично името на профил, кампания или рекламна група в избрания текст, научете как да използвате словесни формули.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067