Rozšírené zmeny webových adries

Ak potrebujete rýchlo upraviť viacero webových adries, nástroj na rozšírené zmeny webových adries predstavuje jednoduchý spôsob, ako zmeniť cieľové webové adresy, cieľové mobilné webové adresy a šablóny sledovania. Tento nástroj umožňuje:

 • zmeniť všetky vybraté webové adresy na novú webovú adresu,
 • pridať text do všetkých vybratých webových adries,
 • odstrániť určený parameter zo všetkých vybratých webových adries.
Zmena webových adries
 1. Vyberte položky, ktoré chcete upraviť. Ak chcete napríklad upraviť cieľové webové adresy textových reklám, vyberte možnosť Reklamy > Rozšírené textové reklamy.
 2. V zobrazení údajov vyberte riadky, ktoré chcete upraviť. Ak chcete filtrovať zobrazenie údajov tak, aby sa zobrazovalo menej riadkov, použite stromový prehľad alebo rozšírené vyhľadávanie.
 3. Prejdite do ponuky Upraviť > Zmeniť webové adresy.
 4. V rozbaľovacej ponuke „Vykonajte akciu v“ vyberte typ webovej adresy.
 5. Zadajte požadované zmeny.
 6. Kliknite na tlačidlo Zmeniť webové adresy.
Pridanie viacerých webových adries

Pomocou aplikácie Google Ads Editor môžete k príslušnej položke pridať viaceré cieľové webové adresy a cieľové mobilné webové adresy, nie však v dialógovom okne zmeny webových adries. Namiesto toho použite nástroj Vykonať viaceré zmeny, ktorý sa nachádza v hornej časti zobrazenia údajov. Postupujte takto:

 • V zozname typov a zobrazení údajov vyberte položky, ktoré chcete upraviť.
 • Kliknite na tlačidlo Vykonať viaceré zmeny.
 • Ak chcete pridať stĺpce pre položky, ktoré budú ovplyvnené (napríklad kľúčové slová a reklamné skupiny), alebo stĺpce pre cieľovú webovú adresu alebo cieľovú mobilnú webovú adresu, prilepte zmeny z tabuľky alebo zadajte informácie manuálne prostredníctvom rozbaľovacích ponúk v stĺpcoch.
 • Ak informácie zadávate manuálne, polia vyplňte súvisiacimi informáciami a potom zadajte webové adresy do samostatného poľa pre každý riadok. Informácie oddeľte medzerami (ak na oddelenie webových adries použijete bodkočiarky, nebude to fungovať).
 • Kliknite na tlačidlo Spracovať.

Príklad

Kľúčové slovo Cieľová webová adresa Cieľová mobilná webová adresa
keyword1 http://a.com http://b.com http://c.com http://d.com
keyword2 http://a.com http://d.com http://b.com http://c.com

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?