Hitta och markera dubbletter av sökord

I Google Ads Editor finns det verktyg för att hitta och redigera dubbletter av sökord så att annonserna kan ge bättre resultat. Vi visar aldrig fler än en annons åt gången från en given annonsör, så dubbletter av sökord kan skada annonsresultatet. Om två av dina annonser använder samma sökord konkurrerar de i princip med varandra istället för med andra annonsörer.

Hitta dubbletter av sökord

 1. Välj Verktyg > Hitta dubbletter av sökord.
 2. Markera den del av kontot där du vill söka efter dubbletter. Markera kryssrutan bredvid kontonamnet för att söka igenom hela kontot eller markera vissa kampanjer eller annonsgrupper.
 3. Välj sökkriterier:
  • Ordföljd
  • Matchningstyper
  • Dubbletternas placering
  • Dölj dubbletter (valfritt)
 4. Klicka på Hitta dubbletter av sökord.

Dubbletter av sökord visas i en lista i datavyn, där du kan redigera eller ta bort dem efter behov. Om du har ett stort antal dubbletter av sökord kan du sortera listan med hjälp av kolumnrubrikerna eller göra en avancerad sökning för att avgränsa listan. Du kan gå tillbaka till föregående datavy genom att klicka på knappen Avsluta dubblettläge.

Välj dubbletter av sökord

När du har hittat dubbletter av sökord använder du rullgardinsmenyn Välj dubbletter efter … för att snabbt välja dubbletter utifrån de kriterier du väljer.

Tänk dig att du hittar exempelvis 50 uppsättningar dubbletter av sökord i kontot. Med alternativet Välj dubbletter efter … kan du snabbt välja och ta bort de dubbletter som har lägst klickfrekvens (CTR).

 1. Hitta dubbletter av sökord.
 2. Klicka på Välj dubbletter efter … i datavyn.
 3. Välj ett av menyalternativ, till exempel CTR > lägst.
 4. När de sökord som uppfyller de kriterier du har valt har markerats kan du redigera eller ta bort dem efter behov.

Alternativ i menyn Välj dubbletter

Menyn omfattar följande kostnads- och resultatstatistik:

 • Högsta CPC
 • Uppskattat förstasidesbud
 • Uppskattat bud för visning högst upp på sidan
 • Kvalitetsresultat
 • Genomsnittlig CPC
 • Genomsnittlig CPM
 • Klickfrekvens
 • Visningar
 • Genomsnittlig position

För vart och ett av dessa alternativ kan du välja sökordet med det högsta eller lägsta värdet. Du kan också välja alla sökord utom det med det högsta eller lägsta värdet.

Om du vill göra ett urval baserat på ett av kostnads- eller resultatmätvärdena ska du först se till att du har hämtat statistiken för den tidsperiod det gäller.

Menyn innehåller två alternativ som inte är relaterade till kostnad eller resultat:

 • Stora bokstäver: Med de här alternativen (”med stora bokstäver” och ”utan stora bokstäver”) kan du välja dubbletter av sökord med eller utan stora bokstäver.
 • Visningsordning: De här alternativen säkerställer att du alltid kan göra ett urval bland dubbletterna även om de är likvärdiga på alla andra sätt.

Saker som kan påverka ditt urval

Om det saknas relevant information för vissa sökord i Google Ads Editor kan dessa sökord uteslutas från urvalet.

Tänk dig att du vill markera sökordet med den högsta klickfrekvensen och att klickfrekvensvärdet inte har hämtats för två av fyra dubbletter. Dessa två sökord utesluts och en avisering visas högst upp i datavyn.

Om det blir oavgjort mellan två eller flera sökord görs inget urval i Google Ads Editor. Om till exempel två dubbletter har samma klickfrekvens så väljs ingen av dem och en avisering visas högst upp i datavyn.


Relaterade länkar

Läs om hur du förbättrar sökord i söknätverket.

Läs om hur du skapar en sökordslista.

Tips för att förbättra Google Ads-resultat

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny