Εύρεση και επιλογή διπλότυπων λέξεων-κλειδιών

Το Google Ads Editor περιλαμβάνει εργαλεία για την εύρεση και την επεξεργασία διπλότυπων λέξεων-κλειδιών εξασφαλίζοντας στις διαφημίσεις σας περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Δεν εμφανίζουμε ποτέ ταυτόχρονα περισσότερες από μία διαφημίσεις ενός διαφημιζόμενου, επομένως, οι διπλότυπες λέξεις-κλειδιά μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση της διαφήμισής σας. Εάν χρησιμοποιούνται οι ίδιες λέξεις-κλειδιά σε δύο από τις διαφημίσεις σας, στην ουσία ανταγωνίζονται η μία την άλλη αντί για τις διαφημίσεις άλλων διαφημιζόμενων.

Εύρεση διπλότυπων λέξεων-κλειδιών

 1. Επιλέξτε Εργαλεία > Εύρεση διπλότυπων λέξεων-κλειδιών.
 2. Επιλέξτε σε ποιο μέρος του λογαριασμού σας θέλετε να γίνει αναζήτηση για διπλότυπες λέξεις-κλειδιά. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στο όνομα λογαριασμού, για να γίνει αναζήτηση σε ολόκληρο το λογαριασμό, ή επιλέξτε συγκεκριμένες καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων.
 3. Επιλέξτε τα κριτήρια για την αναζήτησή σας, όπως τα εξής:
  • Σειρά λέξεων
  • Τύποι αντιστοίχισης
  • Τοποθεσία διπλότυπων
  • Απόκρυψη διπλότυπων (προαιρετικό)
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση διπλότυπων λέξεων-κλειδιών.

Οι διπλότυπες λέξεις-κλειδιά εμφανίζονται σε μια λίστα στην προβολή δεδομένων, όπου μπορείτε να τις επεξεργάζεστε ή να τις καταργείτε όπως απαιτείται. Εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός διπλότυπων λέξεων-κλειδιών, μπορείτε να ταξινομήσετε τη λίστα βάσει των κεφαλίδων στήλης ή να εκτελέσετε σύνθετη αναζήτηση, για να μειώσετε το μέγεθος της λίστας. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Έξοδος από τη λειτουργία διπλότυπων.

Επιλογή διπλότυπων λέξεων-κλειδιών

Αφού βρείτε τις διπλότυπες λέξεις-κλειδιά, χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Επιλογή διπλότυπων βάσει… για γρήγορη επιλογή μεταξύ των διπλότυπων βάσει κριτηρίων που έχετε επιλέξει.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι βρίσκετε 50 περιπτώσεις διπλότυπων λέξεων-κλειδιών στο λογαριασμό σας. Με την επιλογή "Επιλογή διπλότυπων βάσει...", μπορείτε να επιλέξετε γρήγορα και να καταργήσετε τα διπλότυπα με τη χαμηλότερη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR).

 1. Εντοπίστε τις διπλότυπες λέξεις-κλειδιά.
 2. Στην προβολή δεδομένων, επιλέξτε Επιλογή διπλότυπων βάσει....
 3. Ορίστε μία από τις επιλογές του μενού, όπως το CTR > χαμηλότερη.
 4. Αφού επιλεγούν οι λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχούν στα κριτήρια που έχετε ορίσει, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε ή να τις καταργήσετε όπως απαιτείται.

Επιλογές του μενού "Επιλογή διπλότυπων"

Το μενού περιλαμβάνει τις παρακάτω μετρήσεις κόστους και απόδοσης:

 • Μέγιστο κόστος ανά κλικ (CPC)
 • Εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα
 • Εκτίμηση προσφοράς για προβολή στο επάνω μέρος της σελίδας
 • Δείκτης ποιότητας
 • Μέσο CPC
 • Μέσο CPM
 • Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR)
 • Εμφανίσεις
 • Μέση θέση

Για καθεμία από αυτές τις επιλογές, μπορείτε να επιλέξετε τη λέξη-κλειδί με την υψηλότερη ή τη χαμηλότερη αξία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε όλες τις λέξεις-κλειδιά εκτός από αυτή με την υψηλότερη ή τη χαμηλότερη αξία.

Εάν θέλετε να ορίσετε μια επιλογή βάσει μίας εκ των μετρήσεων κόστους ή απόδοσης, φροντίστε πρώτα να έχετε πραγματοποιήσει λήψη των στατιστικών στοιχείων για την εν λόγω χρονική περίοδο.

Το μενού περιλαμβάνει επίσης δύο επιλογές που δεν σχετίζονται με το κόστος ή την απόδοση:

 • Χρήση κεφαλαίων: Από αυτές τις επιλογές ("με κεφαλαία" και "χωρίς κεφαλαία") μπορείτε να επιλέξετε τις διπλότυπες λέξεις-κλειδιά με ή χωρίς κεφαλαία γράμματα.
 • Σειρά εμφάνισης: Με αυτές τις επιλογές εξασφαλίζετε ότι είναι πάντα δυνατό να ορίζετε επιλογές από τις διπλότυπες λέξεις-κλειδιά, ακόμη και όταν είναι ισότιμες βάσει όλων των άλλων κριτηρίων.

Ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την επιλογή σας

Εάν το Google Ads Editor δεν έχει τις σχετικές πληροφορίες για ορισμένες λέξεις-κλειδιά, αυτές οι λέξεις-κλειδιά εξαιρούνται από την επιλογή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να επιλέξετε τη λέξη-κλειδί με την υψηλότερη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) και για τις δύο από τις τέσσερις διπλότυπες λέξεις-κλειδιά δεν έχει γίνει λήψη αυτής της μέτρησης. Αυτές οι δύο λέξεις-κλειδιά θα εξαιρεθούν και θα δείτε μια σχετική ειδοποίηση στο επάνω μέρος της προβολής δεδομένων.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει "ισοπαλία" για δύο ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά, το Google Ads Editor δεν θα επιλέξει μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν για δύο διπλότυπες λέξεις-κλειδιά ισχύει η ίδια αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), τότε δεν θα επιλεγεί καμία από αυτές και θα δείτε μια σχετική ειδοποίηση στο επάνω μέρος της προβολής δεδομένων.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε τις λέξεις-κλειδιά για το Δίκτυο αναζήτησης.

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα λέξεων-κλειδιών.

Συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσής σας στο Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού