Kierowanie na lokalizację

Ustawianie dostosowań stawek według lokalizacji

Aby dodać lub zaktualizować dostosowania stawek dla wybranych lokalizacji, wykonaj poniższe czynności.

  1. Na liście typów wybierz kolejno Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
  2. Wybierz co najmniej jedną lokalizację.
  3. Obok opcji „Dostosowanie stawek” w panelu edycji wpisz wartość z zakresu od -90% do +900% włącznie.
Dostosowanie stawek w wysokości -90% zmniejsza stawkę o 90%, czyli do 10% stawki początkowej. Z kolei dostosowanie +900% zwiększa stawkę za lokalizację do dziesięciokrotnej wysokości kwoty początkowej. Załóżmy np., że Twoja stawka grupy reklam to 8 zł, a wybrana lokalizacja ma ustawione dostosowanie stawek w wysokości +200%. Stawka stosowana dla danej lokalizacji będzie wynosić 24 zł.

Powiązane linki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem