מיקוד לפי מיקום

הגדרת התאמות של הצעות מחיר למיקום

כדי להוסיף או לעדכן התאמות של הצעות מחיר למיקומים גיאוגרפיים ממוקדים, בצע את הצעדים הבאים:

  1. ברשימת הסוגים, בחר מילות מפתח ומיקוד > מיקומים.
  2. בחר מיקום אחד או יותר.
  3. לצד 'התאמה של הצעת מחיר' בלוח העריכה, הזן ערך בין 90%- לבין 900%+, כולל.
התאמה של הצעת מחיר של 90%- מקטינה את הצעת המחיר בשיעור של 90%, ל-10% מהצעת המחיר המקורית. באופן דומה, התאמת הצעת מחיר של 900%+ מגדילה את הצעת המחיר למיקום פי עשרה מהסכום המקורי. לדוגמה, נניח שהצעת המחיר של קבוצת המודעות שלך היא 8 ש"ח והתאמת הצעת המחיר של מיקום היעד היא 200%+. הצעת המחיר שתשמש למיקום זה תהיה 24.00 ש"ח.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?