מיקוד לפי מיקום

הגדרת התאמות של הצעות מחיר למיקום

כדי להוסיף או לעדכן התאמות של הצעות מחיר למיקומים גיאוגרפיים ממוקדים, בצע את הצעדים הבאים:

  1. ברשימת הסוגים, בחר מילות מפתח ומיקוד > מיקומים.
  2. בחר מיקום אחד או יותר.
  3. לצד 'התאמה של הצעת מחיר' בלוח העריכה, הזן ערך בין 90%- לבין 900%+, כולל.
התאמה של הצעת מחיר של 90%- מקטינה את הצעת המחיר בשיעור של 90%, ל-10% מהצעת המחיר המקורית. באופן דומה, התאמת הצעת מחיר של 900%+ מגדילה את הצעת המחיר למיקום פי עשרה מהסכום המקורי. לדוגמה, נניח שהצעת המחיר של קבוצת המודעות שלך היא 8 ש"ח והתאמת הצעת המחיר של מיקום היעד היא 200%+. הצעת המחיר שתשמש למיקום זה תהיה 24.00 ש"ח.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה