Насочване по местоположение

Задаване на корекции на офертите по местоположения

За да добавите или актуализирате корекции на офертите за целеви местоположения, изпълнете следните стъпки.

  1. Изберете Ключови думи и насочване > Местоположения в списъка с типове.
  2. Изберете едно или повече местоположения.
  3. До „Коригиране на офертите“ в панела за редактиране въведете стойност от –90% до + 900% включително.
Корекция на офертата от -90% намалява офертата с 90%, до 10% от първоначалната оферта. По същия начин +900% увеличава офертата за местоположение на десет пъти първоначалния й размер. Да предположим например, че офертата Ви на ниво рекламна група е 2,00 лв. и целевото местоположение е с корекция на офертата от +200%. Използваната за това местоположение оферта ще бъде 6,00 лв.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false