Εισαγωγή αντιγράφου ασφαλείας (Αρχείο Ads Editor)

Όταν εισάγετε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας (αρχείο του Αρχείου Ads Editor ή AEA), ο λογαριασμός σας επαναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τη δημιουργία του αρχείου αντιγράφου ασφαλείας. Τα αρχεία AEA μπορούν να δημιουργηθούν με δύο τρόπους: με μη αυτόματη εξαγωγή ή με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Οι παρακάτω οδηγίες περιγράφουν καθεμία από τις επιλογές.

Εισαγωγή αρχείου AEA που έχει εξαχθεί με μη αυτόματο τρόπο

  1. Μεταβείτε στο μενού Λογαριασμός > Εισαγωγή > Από αρχείο…
  2. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας