Voorgestelde wijzigingen accepteren of afwijzen

Wanneer u de voorgestelde wijzigingen in Google Ads Editor controleert, heeft u de mogelijkheid wijzigingen die u niet bevallen, te bewerken of af te wijzen. Wijzigingen die u niet bewerkt of afwijst, worden automatisch geaccepteerd. U kunt wijzigingen afzonderlijk of als groep afwijzen of accepteren. Optie 1: Wijzigingen afzonderlijk accepteren of afwijzen

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op afzonderlijke voorgestelde wijzigingen:

 • De voorgestelde wijziging geheel afwijzen.
  1. Selecteer de rij die de wijziging bevat die u wilt afwijzen.
  2. Klik in de tabbladwerkbalk op Geselecteerde voorstellen afwijzen of kies in het menu 'Bewerken' > 'Geselecteerde voorstellen afwijzen'.
  3. Opmerking: wanneer er sprake is van een nieuw voorgestelde advertentiegroep of campagne, wijst u hiermee gelijk ook alle voorgestelde wijzigingen in de advertentiegroep of de campagne af.

 • Bewerk de voorgestelde wijziging. Selecteer de rij met de wijziging en breng uw bewerkingen rechtstreeks aan in de rij of in het bewerkingsvenster.

 • U kunt bepaalde aspecten van de voorgestelde wijziging afwijzen omdat deze conflicteren met uw nog niet-doorgevoerde lokale wijzigingen. (U kunt bijvoorbeeld de suggestie voor een nieuw maximum CPC-bod afwijzen maar de voorgestelde URL-wijziging behouden.)
  1. Selecteer de rij die de wijziging bevat die u wilt afwijzen.
  2. Ga naar 'Bewerken' > 'Geselecteerde conflicterende voorstellen afwijzen'.

 • U kunt de voorgestelde wijziging accepteren door uw conflicterende, niet-doorgevoerde wijziging terug te zetten. (Wanneer u de voorgestelde advertentietekst bijvoorbeeld beter vindt dan uw eigen tekst, zet u uw eigen wijzigingen terug en accepteert u de voorgestelde wijziging.)
  1. Selecteer de rij die de wijziging bevat die u wilt terugzetten.
  2. Klik op Geselecteerde wijzigingen terugzetten in de tabbladwerkbalk. Dit is alleen van invloed op uw eigen, niet-doorgevoerde wijzigingen, niet op voorgestelde wijzigingen.

Wanneer u de voorgestelde wijzigingen heeft gecontroleerd, kunt u de volgende acties ondernemen om het samenvoegvenster te sluiten en aan te geven dat de samenvoeging voltooid is:

 • Klik op Voorgestelde wijzigingen behouden om alle voorstellen te accepteren die u niet expliciet heeft afgewezen.
 • Klik op Voorgestelde wijzigingen afwijzen om alle voorgestelde wijzigingen te verwijderen. Deze actie is niet van invloed op bewerkingen die u heeft aangebracht nadat u het voorstel heeft geïmporteerd.
Optie 2: Alle wijzigingen tegelijk accepteren of afwijzen

 • Klik op Voorgestelde wijzigingen behouden om alle voorgestelde wijzigingen te accepteren.
 • Klik op Voorgestelde wijzigingen afwijzen om alle voorgestelde wijzigingen af te wijzen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen