Приемане или отхвърляне на предложени промени

Докато преглеждате предложените промени в Google Ads Редактор, можете да редактирате или отхвърлите тези, които не Ви харесват. Промените, които не редактирате или не отхвърлите, ще бъдат приети автоматично. Можете да отхвърлите или приемете промените една по една или групово. Опция 1: Приемане или отхвърляне на промени една по една

По отношение на всяка отделна предложена промяна можете да предприемете следните действия:

 • Изцяло да отхвърлите предложената редакция.
  1. Изберете реда, съдържащ редакцията, която искате да отхвърлите.
  2. Кликнете върху Отхвърляне на избраните предложения в лентата с инструменти към раздела или отворете Редактиране > Отхвърляне на избраните предложения.
  3. Забележка: при отхвърлянето на предложение за нова рекламна група или кампания, се отхвърлят и всички предложени редакции в тях.

 • Редактиране на предложената промяна Изберете реда, съдържащ промяната и нанесете редакциите си в самия ред или в панела за редактиране.

 • Отхвърлете тези аспекти на предложената редакция, които са несъвместими със собствените Ви непубликувани промени. (Можете например да отхвърлите нечие предложение за оферта за максимална цена на кликване (CPC) за нова ключова дума, но да запазите предложената промяна на URL адреса.)
  1. Изберете реда, съдържащ редакцията, която искате да отхвърлите.
  2. Отворете Редактиране > Отхвърляне на избраните противоречиви предложения.

 • Приемете предложената промяна, като отмените несъвместимата непубликувана промяна. (Ако например харесвате предложения рекламен текст повече от собствения си нов текст, отменете собствените си промени, за да приемете предложената.)
  1. Изберете реда, съдържащ редакцията, която искате да отмените.
  2. Кликнете върху Отменяне на избраните промени в лентата с инструменти на раздела. Това оказва влияние само върху непубликуваните Ви промени, а не върху предложените.

След като прегледате предложените промени можете да предприемете следните действия за изчистване на панела за обединяване и за подаване на сигнал за край на обединяването:

 • да кликнете върху Съхраняване на предложените промени, за да приемете всички предложения, които не сте отхвърлили изрично;
 • да кликнете върху Отхвърляне на предложените промени, за да ги изчистите. Имайте предвид, че това няма да се отрази на редакциите, които сте направили от импортирането на предложението досега.
Опция 2: Приемане или отхвърляне на всички промени едновременно

 • Кликнете върху Запазване на предложените промени, за да приемете всички предложени промени.
 • Кликнете върху Отхвърляне на предложените промени, за да отхвърлите всички предложени промени.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си