Преглед на предложени промени

След като импортирате файл в Google Ads Редактор, предложените промени са откроени, за да ги прегледате. След това можете да приемете или отхвърлите предложените промени.

Преглед само на предложени промени

Кликнете върху лентата за търсене над изгледа с данни и изберете Филтри на ниво елемент > Всички непубликувани промени.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си