Споделяне на предложени промени

Можете да споделяте промените си с други потребители на Google Ads Редактор, преди да ги публикувате в профила си. Броят на редакторите Ви може да е произволен и всеки от тях има възможност да прави промени и да добавя коментари.

Ето обобщена информация за процедурата за споделяне:

  1. Редактирате профила си в Google Ads Редактор. (Не публикувайте промените си все още.)
  2. Експортирате промените си като AES файл. (Не забравяйте, че проектокампаниите не се включват във файловете за споделяне, така че променете състоянието им на „Активно“, ако искате да ги включите.)
  3. Изпращате AES файла на редактора си, като например колега, ръководител или клиент.
  4. Той импортира AES файла в Google Ads Редактор и преглежда промените Ви.
  5. След това може да ги публикува в Google Ads, да ги експортира и изпрати на някой друг за допълнителен преглед или да Ви върне файла.

Бележки относно AES файловете:

  • AES файловете не са постоянен архив на предложен набор промени. Те са специфични за времето на създаването си и може да не са приложими по-късно. Ако искате да експортирате данни и възнамерявате да ги импортирате отново на много по-късен етап, използвайте опцията Експортиране на резервен файл (AEA).
  • За да бъде AES файлът Ви полезен, добра идея е Вие и редакторът Ви да изтеглите последните промени приблизително по едно и също време, преди да изпратите файла за преглед. Ако редакторът Ви се опита да импортира AES файла в по-стара или по-нова версия на профила, файлът може да не работи правилно. След като и двамата сте изтеглили профила, можете да експортирате промените си и да изпратите AES файла.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
186696763994254283
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067