Accountgegevens exporteren naar een spreadsheet (csv)

Uw account exporteren naar een spreadsheet

  • Ga naar Account > Export. U kunt het gehele account exporteren, een selectie van campagnes en advertentiegroepen exporteren, de huidige weergave exporteren of aangepaste regels exporteren.
  • De huidige weergave exporteren is vaak het handigst om een specifiek itemtype te uploaden of wijzigingen in een specifiek itemtype te implementeren.
  • Als het account afbeeldingen bevat die u wilt exporteren, gaat u naar het menu Account > Exporteren > Volledig account exporteren en selecteert u Csv-bestanden met afbeeldingen in zip-bestand (.zip). Met deze optie wordt het csv-bestand gecomprimeerd in een zip-bestand, samen met eventueel in uw account aanwezige afbeeldingen.

U kunt het csv-exportbestand gebruiken om uw accountgegevens te delen met iemand die niet met Google Ads Editor werkt. U kunt uw gehele account exporteren, maar ook alleen de huidige weergave (zoals geavanceerde zoekresultaten), een afzonderlijke campagne of advertentiegroep of specifieke campagnes en advertentiegroepen die u selecteert. In het csv-exportbestand worden automatisch eventuele gedownloade statistieken opgenomen.

Tip: 

Als u csv-bestanden wilt bewerken en uw prestatiegeschiedenis voor eerdere items wilt behouden, selecteert u in de exportinstellingen de optie Originele kolommen opnemen in csv-/zip-exportbestanden. U vindt de exportinstellingen via Instellingen in de werkbalk. Meer informatie

Als u het csv-bestand bewerkt, kunt u het vervolgens importeren om de wijzigingen toe te passen in Google Ads Editor.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?