Accountgegevens exporteren naar een spreadsheet (csv)

Uw account exporteren naar een spreadsheet

  • Ga naar Account > Export. U kunt het gehele account exporteren, een selectie van campagnes en advertentiegroepen exporteren, de huidige weergave exporteren of aangepaste regels exporteren.
  • De huidige weergave exporteren is vaak het handigst om een specifiek itemtype te uploaden of wijzigingen in een specifiek itemtype te implementeren.
  • Als het account afbeeldingen bevat die u wilt exporteren, gaat u naar het menu Account > Exporteren > Volledig account exporteren en selecteert u Csv-bestanden met afbeeldingen in zip-bestand (.zip). Met deze optie wordt het csv-bestand gecomprimeerd in een zip-bestand, samen met eventueel in uw account aanwezige afbeeldingen.

U kunt het csv-exportbestand gebruiken om uw accountgegevens te delen met iemand die niet met Google Ads Editor werkt. U kunt uw gehele account exporteren, maar ook alleen de huidige weergave (zoals geavanceerde zoekresultaten), een afzonderlijke campagne of advertentiegroep of specifieke campagnes en advertentiegroepen die u selecteert. In het csv-exportbestand worden automatisch eventuele gedownloade statistieken opgenomen.

Tip: 

Als u csv-bestanden wilt bewerken en uw prestatiegeschiedenis voor eerdere items wilt behouden, selecteert u in de exportinstellingen de optie Originele kolommen opnemen in csv-/zip-exportbestanden. U vindt de exportinstellingen via Instellingen in de werkbalk. Meer informatie

Als u het csv-bestand bewerkt, kunt u het vervolgens importeren om de wijzigingen toe te passen in Google Ads Editor.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen