Nepaskelbtų pakeitimų išsaugojimas naujovinant

Kai pristatoma nauja „Google Ads“ redagavimo priemonės versija, naujovinant kartais reikia iš naujo atsisiųsti paskyros informaciją. Tačiau, prieš įdiegdami naują versiją, visada turite galimybę sukurti atsarginės kopijos failą su pakeitimais ir komentarais.

Užbaigę naujovinimą, vėl atsisiųskite paskyrą ir importuokite atsarginės kopijos archyvą, kad komentarai ir nepaskelbti pakeitimai nepranyktų.

Jei norite paskelbti pakeitimus prieš įdiegdami naujinį, kai prašoma naujovinti, spustelėkite Neatnaujinti ir paskelbkite pakeitimus. Kai kitą kartą atidarysite „Google Ads“ redagavimo priemonę, būsite paraginti atsisiųsti naują versiją.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?